Workshop shrnul připomínky
k Plánu mobility

Třetí a prozatím poslední setkání zpracovatelů Plánu mobility s odbornou veřejností shrnulo připomínky k tomuto důležitému strategickému dokumentu a naznačilo, jak byly do plánu zapracovány. Brzy proběhne i veřejné projednání.

12. 5. 2019

Třetí diskuse s odbornou veřejností se zaměřila především na jednotlivé připomínky k dokumentu Plán udržitelné městské mobility. Pan Ing. Roháč ze společnosti UDIMO, která tyto dokumenty zpracovává, prošel jednotlivé náměty, na které pak reagoval a diskutoval o nich se všemi přítomnými. 

Odbornou veřejnost trápí parkování a poloha dopravního terminálu

Jednání se neslo v příjemné atmosféře. Většina ze vznesených připomínek nebyla v rozporu s Plánem mobility. Diskutovat přišli místní architekti, dopravní inženýři, projektanti a odborníci z dalších profesí, které se úzce dotýkají města a jeho fungování. Velkým požadavkem těchto odborníků bylo určení polohy a formy dopravního terminálu.

V souvislosti s tím plánujeme další setkání na téma urbanizace centra, které by mělo přinést odpovědi na tyto otázky. 

Veřejné projednání

Připomínky se dále týkaly dopravy v klidu a dopravní obslužnosti MHD. Pan Ing. Roháč se poctivě ke všem připomínkám vyjádřil. Podobné setkání se plánuje na polovinu června, kdy budou k diskusi pozváni všichni zájemci z řad široké veřejnosti. Proběhne krátké přestavení Plánu mobility a bude se diskutovat na toto téma. O tomto veřejném projednání Vás budeme informovat.

S dokumenty se můžete začít seznamovat už nyní na webových stránkách Plánu mobility

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

Najdete nás >

adresa: náměstí Dr. M. Horákové 2041,

361 20 Karlovy Vary

Pro odběr novinek a aktuálních akcí klikněte sem >

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018