3. zasedání odborné rady

Jakými tématy se zabývala Odborná rada KAMu v listopadu?

17. 12. 2018

V pátek 30. listopadu se uskutečnilo již třetí zasedání Odborné rady KAMu. Harmonogram akce zůstal stejný jako u předchozích dvou zasedání. Ředitel Petr Kropp nejprve přivítal členy odborné rady, následně byla prezentována práce kanceláře v uplynulé době od posledního zasedání. Poté se už účastníci zasedání věnovali diskusi nad konkrétními aktuálními tématy, kterými se město zabývá.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Téma: Nové vedení města

 • Odborná rada doporučuje KAMu mít plán aktivit / program, aktivně ho komunikovat, témata tohoto plánu jsou pro nové vedení v podstatě politickými tématy.

 • Dále doporučuje být vedení města k dispozici a aktivně ho podpořit v rozhodování s ohledem na dlouhodobý rozvoj města. Důležitá je průběžná komunikace, aktualizace a konkrétnost projektů, se kterými KAM může městu pomoci.

Orsuliakova 6.jpg

Autorka fotografie: Orsuliakova (studentka SUPŠ)

Téma: Bydlení v Karlových Varech

 • Odborná rada doporučuje, aby KAM začal vytvářet analytické podklady, na základě kterých by se dal zjistit současný stav bydlení. Vytvořila by se matrice, na základě které by se dala sledovat pozice bytového fondu z hlediska:

 • distribuce bydlení ve městě (kde se bydlí)

 • v jakých urbanistických strukturách se byty nachází

 • v jakých typech bytů se bydlí

 • v jaké majetkové skladbě se bydlí

 • KAM se pokusí vytvořit datový základ určité vrstvy, na základě které se dá komentovat situace s bydlením – získáme z něj data o městě

 • Odbor sociálních věcí má databázi lidí, kteří hledají bydlení. Existují firmy, u kterých se dá nastavit sledování nabídek a poptávek

 • Odborná rada doporučuje, aby KAM zjistil skutečný stav v oblasti nových neobsazených bytů a aby si město zjistilo strukturu volných bytů

 • Ideální stav by byl, kdyby se město stalo investorem a začalo s výstavbou nových bytů podle poptávky. Bohužel města v ČR nejsou zatím na takovéto investice připravena. KAM se ve spolupráci s Karlovarským krajem pokusí zjistit, zda by se dal v oblasti bydlení využít projekt RE:START.

Vaňková 2 - kopie.jpg

Autorka fotografie: Vaňková (studentka SUPŠ)

Téma: Strategický plán udržitelného rozvoje města

 • Odborná rada doporučuje, aby nová strategie města propojovala konkrétní projekty s konkrétním rozpočtem, strategický plán musí být realizovatelný

 • Doporučuje dále podívat se na současný akční plán, se kterým je třeba pracovat, a vyhnout se tak nekoncepčnosti některých projektů

 • KAM by měl i nadále podporovat vznik státní vysoké školy v Karlových Varech a podporovat kulturní infrastrukturu

 • Strategie by měla mít nastavenou představu o tom, jak město bude vypadat v dlouhodobém horizontu, podstatné je určit hlavní vizi a mít vidinu konkrétních kroků

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

Zápis z třetího zasedání Odborné rady KAM KV° najdete zde

Obrazový podklad k diskusi najdete zde