4. zasedání odborné rady

Jaká témata řešila Odborná rada KAMu na prvním zasedání letošního roku?

4. 4. 2019

Na konci března se uskutečnilo první zasedání Odborné rady KAMu letošního roku. Čtvrté diskuse se zúčastnila odborná rada v plném počtu, poprvé jsme přivítali i paní profesorku Jiřičnou, které jsme hned v úvodu popřáli k jejímu životnímu jubileu, které oslavila začátkem března. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

Na začátku zasedání jsme členům odborné rady, která je tvořena jak z místních, tak i mimoměstských odborníků, představili naši práci za poslední čtyři měsíce, u každého bodu diskuse jsme se zastavili a krátce o něm pohovořili.

Téma: "Keramická škola" - Střední uměleckoprůmyslová škola

 • Odborná rada podporuje koncept KAMu, který označil budovu školy za jednu z duchovních podstat edukativní historie Karlových Varů. Střední škola tohoto typu je vzhledem k absenci vysoké školy velmi důležitá, protože stahuje do města i žáky odjinud, a je proto důležité zachovat funkci školy na tomto místě. Dále doporučuje před definicí programu udělat analýzu stavu budovy.

 • Škola tohoto typu (uměleckoprůmyslová) hraje významnou socioekonomickou roli v celém prostředí místa,
  ale i celého města, je to důležitý aspekt, který je třeba zachovat.

 • Odborná rada doporučuje, aby KAM v době, kdy se bude vytvářet architektonický návrh školy, inicioval
  i řešení klíčového veřejného prostoru náměstí 17. listopadu, který by měl reagovat na to, co se bude dít s budovou školy.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Autor fotografií: Václav Grabovský

Téma: Vstup do UNESCO

 • Odborná rada konstatovala, že vstup do UNESCO je šancí nejen pro Karlovy Vary, ale i lázeňství v ČR
  a zejména v Karlovarském kraji. Je podle ní důležité, aby byl Management plán použit k pozitivnímu rozvoji lázeňství a dotčených měst a ne k jejich konzervaci.

 • Vstup do UNESCO musí podporovat rozvoj města, nikoliv ho blokovat.

 • Odborná rada dále doporučuje, aby se město na případný vstup do UNESCO řádně připravilo. Se zvýšením cestovního ruchu je třeba řešit dopravní problematiku (parkování, MHD), vylidňování lázeňské zóny trvalým obyvatelstvem, konflikt mezi charakterem žádoucího provozu skutečné lázeňské péče apod. Je třeba posoudit možné výnosy a náklady na nezbytné investice a to vše musí doprovázet jejich příprava včetně provázanosti na rozpočet. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Téma: Územní plán

 • Odborná rada doporučuje, aby KAM v rámci možností aktivně vstoupil do procesu přípravy územního plánu, aby zajistil koordinaci mezi důležitými koncepčními dokumenty města (Plán mobility, Strategie veřejných prostorů, Aktualizace stávajícího strategického plánu apod.).

 • Dále doporučuje, aby se KAM blíže seznámil s připomínkami, identifikoval ta témata nebo ta území, která považuje za klíčová, a sehrál pozitivní roli mediátora města a kraje.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

Obrazový podklad k diskusi najdete zde

Zápis ze čtvrtého zasedání Odborné rady KAM KV° najdete zde

Kdo je členem Odborné rady KAM KV°?