5. zasedání odborné rady

O čem diskutovala Odborná rada KAMu na dalším zasedání?

24. 6. 2019

Už popáté se setkala Odborná rada Kanceláře architektury města Karlovy Vary. Tentokrát opět v plné sestavě, přivítali jsme u nás tedy prof. Ing. arch. Akad. arch. Evu Jiřičnou, Ing. arch. Helenu Rusevu, Ing. arch. Richarda Mundila, Tomáše Ctibora a Ing. arch. Vojtěcha Frantu. Úvodem jsme představili naše nové kolegyně a posun od posledního zasedání.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

Hovořilo se nejprve o koncepčních projektech, jako je Strategický plán rozvoje města, Územní plán, Plán mobility, veřejné prostory a UNESCO, poté o jednotlivých aktuálních projektech. U každého projektu proběhla krátká diskuse, členové odborné rady měli k prezentaci doplňující dotazy, které byly zodpovězeny.

Téma: Činnost kanceláře X Projekční činnost

  • Odborná rada doporučuje, aby KAM hrál roli toho, kdo je schopný vybavit území odpovídající analytikou a byl nápomocen k formulování zadání pro řešení dané lokality, a to formou koncepční rozvahy, tedy ověřením potenciálu prostorového a funkčního využití daného území.

  • KAM si dává úkol do listopadu 2019 definovat a popsat, jak má tato koncepční rozvaha vypadat (manuál, kde bude popsáno, co bude v analýze a výstupu a jakým způsobem bude fungovat proces - komunikace se zadavatelem, uživatelem atd.)

  • KAM je tu od toho, aby připravil analýzu a dopomohl ke správnému zadání pro následné projektové práce na důležitém projektu a současně, že se bude snažit vytvářet pro obecné plánování a rozvoj standardizované manuály nebo návody, jak postupovat a zkusí zpracovat projekt Analýza rozvojových možností školských zařízení na území Karlových Varů.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Téma: Stanoviska KAM KV°

  • Odborná rada doporučuje, aby KAM u každého příchozího investora ověřil všechny limity tím, že vytvoří manuál pro tento proces (před sjednáním schůzky je třeba standardizovat, jaké podklady KAM potřebuje). Je-li projekt v procesu, kdy už je pravomocné rozhodnutí, KAM může i tak vydat stanovisko, ale opět za předpokladu doplnění potřebných informací. Ideální variantou je včas přicházející investor, kterého by měl KAM požádat o podklady a skrze verifikaci podkladů společně hledat cestu ke kvalitní architektuře podle významu místa (pomoci v procesu záměru). Ve chvíli, kdy se tento postup standardizuje, by bylo vhodné domluvit se s vedoucí Úřadu územního plánování, které je KAM schopný pomoci připravit potřebné podklady.

press to zoom

press to zoom
1/1

Téma: Parkování

  • Odborná rada doporučuje, aby KAM tuto problematiku řešil po částech – vytipovat lokality, zkoordinovat provozní podmínky věcí, podpořit koordinátora dopravy, udělat analýzu stavu, otevřít diskusi.

  • Dále doporučuje, aby byl KAM nápomocen tomu, aby mělo město obraz současného stavu (kde parkovací místa jsou, odkud kam jsou pohyby lidí), paralelně s tím, aby řešil konkrétní lokality a témata, ke kterým je vyzýván městem a současně hledal systémová opatření.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Téma: Manuál veřejných prostranství

  • Odborná rada doporučuje, aby KAM vytipoval principy z už vzniklých dokumentů jiných měst,  např. hl. m. Prahy, se kterými se město ztotožňuje a začal je dodržovat ještě před samotným zpracováním Manuálu veřejných prostranství.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Obrazový podklad k diskusi najdete zde

Zápis z pátého zasedání Odborné rady KAM KV° najdete zde

Kdo je členem Odborné rady KAM KV°?