6. zasedání odborné rady

Čím se zabývala Odborná rada KAMu na dalším zasedání?

29. 10. 2019

Šesté setkání Odborné rady Kanceláře architektury města Karlovy Vary proběhlo koncem září, bohužel tentokrát bez dvou členů. Rádi jsme u nás přivítali Ing. arch. Helenu Rusevu, Tomáše Ctibora a Ing. arch. Vojtěcha Frantu. Odborná rada se během zasedání seznámila s Josefem Kopfsteinem, který byl v září jmenován do funkce náměstka primátorky. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Zasedání odborné rady začalo standardně představením dosavadní práce KAMu, diskutovali jsme nad projekty, kterými se KAM zabývá:

 

Koncepční projekty

 • Strategie KV°

 • Územní plán

 • Veřejné prostory

 • UNESCO

Aktuální projekty

 • Císařské lázně – ověřovací studie vestavby sálu a zázemí pro KSO

 • „Keramická škola“ – výběrové řízení na projektovou studii na další rozvoj

 • Potenciál veřejného prostoru v souvislosti s MFF

 • Rekonstrukce ulice Kolmé a 5. května

 • Rekonstrukce Vřídelní kolonády

 • Návrh lokalit pro umístění sochy Karla IV. v Karlových Varech

 • Tržní (vánoční) stánky

 • Karlovarský dvorek (spolupráce se spolky Vzbuďme Vary a Bieno)

 • Předprostor Tržnice

 • Akce pro veřejnost – přednášky, diskuse, výstava UNESCO

U projektů proběhla delší diskuse, členové odborné rady měli doplňující dotazy, které byly zodpovězeny. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Téma: Předprostor Tržnice

 • Odborná rada kvituje, že existuje alternativa návrhu, který zpracoval KAM KV°, protože přináší opatření, které lze udělat relativně rychle a efektivně a přinese významnou kvalitativní změnu. Současně otevírá cestu pro postupné dobudování celé této klíčové oblasti v souladu se všemi koncepčními dokumenty, které toto téma řešily.

 • Odborná rada návrh KAM KV° hodnotí jako dílčí, operativní řešení, které přináší vyšší kvalitu a současně vytváří prvotní impuls celkového koncepčního řešení tohoto pro město klíčového místa. Odborná rada návrh hodnotí pozitivně a doporučuje ho. Vidí ho jako první důležitý pozitivní proveditelný krok v tomto procesu.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Téma: Strategická diskuse - SVĚT 2040

 • Zasedání odborné rady proběhlo těsně před panelovou strategickou diskusí SVĚT 2040, na jejíž záznam se můžete podívat 

 • Odborná rada považovala uspořádání strategické debaty za důležitý úkol. Doporučila, aby přizvané auditorium bylo opravdu reprezentativním obrazem klíčových aktérů. Odborná rada doporučila, aby této debatě byla věnována dostatečná pozornost jak ze strany politické reprezentace, tak i všech dalších hostů a aby tato debata byla co nejvíce využita za plné účasti všech důležitých Karlovaráků.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Obrazový podklad k diskusi najdete zde

Odborná rada se schází v každém čtvrtletí, hodnotí dosavadní práci KAMu a vydává doporučení k aktuálním tématům celoměstského významu. Ve stejném složení ji přivítáme opět začátkem roku 2020.

Kdo je členem Odborné rady KAM KV°?