KAMjdeme° Tuhnice – setkání s občany

  • 07. 05. 2019 17:00
  • Místo: Základní škola Poštovní 1743/19

KAM KV° se v rámci cyklu KAMjdeme° sešel už popáté s obyvateli města, tentokrát v městské části Tuhnice. Hlavním úkolem těchto setkání je představení týmu a naší práce, seznámení se s obyvateli jednotlivých městských částí a s jejich problémy v místě jejich bydliště. V Tuhnicích je iniciativa místních dokonce organizovaná, působí zde zapsaný spolek Žijeme TUhnice, který tým kanceláře před setkáním provedl po zajímavých místech.

Co trápí obyvatele Tuhnic? Tak zněla jasná otázka, která zazněla hned po představení Kanceláře architektury města Karlovy Vary. Parkování, propojení ulic Západní – Šumavská – Plynárenská, elektromobilita, cyklogenerel – nejdiskutovanějším tématem byla doprava. S propojením zmíněných ulic se v novém územním plánu nepočítá, doprava bude odlehčena jinak, a to Knollovým mostem, který nabídne napojení na průtah nebo do Rybáří. Záchytná parkoviště a parkovací domy jsou dnes horkým tématem. Město zpracovává Plán udržitelné městské mobility, který se tomuto problému věnuje. Pro chod dopravy je velmi důležité řešit to už nyní, ještě před vstupem města do UNESCO.
Jako další dopravní problém je vnímána ulice Moskevská, kde by místní uvítali zpomalovací prahy, které by zvýšily bezpečnost přepravujících se osob. Cyklodoprava je pro Tuhnické také velmi důležitá, ocenili by zvýšení kvality a bezpečnosti cyklostezek a výstavbu míst, kde se dají bezpečně kola odstavit.

Ubývá veřejných prostorů

Kromě těchto problémů vidí místní ve své městské části i pozitiva. „Buďme rádi, že jsou Tuhnice zelené, podporujeme tu zdravý styl života.“ zaznělo od diskutujících. Nedostatek ale vidí v místech pro setkávání. Na prostoru před Meteorem zmizely lavičky, protože byly nevhodně využívány, stejný problém nastal i na populární Velké louce, kam si chodí místní děti hrát. Místem pro setkávání by mohla být budova staré vodárny, na kterou existují v současné době dva různé projekty, se kterými se pracovní skupina, zřízena vedením města, postupně důkladně seznamuje, než rozhodne o budoucnosti tohoto objektu. Zpracovává se také stavebně-technický průzkum stávajících budov.

Velkým tématem byly také ubytovny v Tuhnicích, které narušují sociální bezpečnost, ale které nejsou bohužel v majetku města.

Další schůzka KAMu s občany města proběhne 26. června v 17 hodin ve Waldorfské základní škole Wlaštovka v Doubí. Opět zde představíme naší práci a posbíráme co nejvíce informací od místních obyvatel.

KAM velmi pozitivně hodnotí iniciativu spolku Žijeme TUhnice, který má velký zájem o svou městskou část a její okolí a chce se aktivně zapojit do jejího rozvoje.

  • IMG_0935_JPG
  • IMG_0934_JPG
  • IMG_0923_JPG
  • dd1125_cdb4ccc1b9614356a9afeb77e0efe632_mv2_d_6240_4160_s_4_2

Odpovědná osoba: