Archiv aktualit

Co se u nás dělo?

17. 2. 2020

10. 2. 2020

27. 1. 2020

"Jestli Vám opravdu záleží na přírodě, tak byste od ní měli bydlet co nejdál." uvedl ve své přednášce Peter Bednár. Podívat se na její záznam můžete zde.

Prostor okolo kostela sv. Máří Magdalény, architektonická soutěž, umění ve veřejném prostoru a komunitní projekty - to byla témata 7. zasedání.

KAM spolu se spolkem Bieno návrh na úpravu popelnic a úpravu zeleně ve vnitrobloku Elitka. Menší zásahy mohou obyvatele provést i svépomocí. 

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

8. 1. 2020

4. 12. 2019

3. 12. 2019

Proč je dobré, když mluví architekti do toho, jak má vypadat a fungovat veřejný prostor? Podívejte se na záznam přednášky pana architekta Siváka z Pěstuj prostor z. s.

Strategie rozvoje města Karlovy Vary získává konkrétní obrysy. Proběhly už dva workshopy a chystá se třetí, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci.

Úvodem diskuse promluvil RNDr. Růžička a Mgr. Burda. Podívejte se na záznam diskuse na téma ekologická zátěž a životní prostředí.

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

28. 11. 2019

22. 11. 2019

14. 11. 2019

Vítáme započatou revitalizaci parkovacího zařízení na náměstí Dr. M. Horákové, která přispěje k odlehčení klidové dopravy v centru města.

KAM ve spolupráci s KV CITY CENTRUM zrealizoval variabilní konstrukci stánků, která umožní využití na různých akcích města v průběhu celého roku.

Petr Kropp, ředitel KAM KV° byl hostem Emmy Smetana v Sametovém speciálu DVTV. Pokud Vám tato série rozhovorů utekla, můžete se podívat na záznam. 

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

8. 11. 2019

4. 11. 2019

30. 10. 2019

Prostory pro výuku jsou poslední dva roky nevyhovující. KAM KV° spolu s Karlovarským krajem diskutovaly s veřejností o budoucnosti této instituce.

DVTV jede do Karlových Varů! Emma Smetana přivítá Lenku Dusilovou, Tomáše Lindnera a Petra Kroppa. A dotazy budete klást i Vy.

Poslední letošní zasedání Odborné rady KAMu se věnovalo především dvěma tématům - předprostoru Tržnice a strategické diskusi SVĚT 2040.

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

22. 10. 2019

16. 10. 2019

2. 10. 2019

Jak se na zahrádkaření dívají současné společenské vědy? Kdo jsou vlastně zahrádkáři a proč to dělají? Podívejte se na přednášku pana Vávry.

Jak bude vypadat svět v roce 2040? A jak budou vypadat Karlovy Vary v tomto světě? Nad tím diskutovali odborníci se zástupci městských organizací.

K již připravenému projektu vypracoval KAM doporučení pro jeho úpravy, které by vedle technického vylepšení nabídly i přívětivý veřejný prostor.

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

25. 9. 2019

12. 9. 2019

26. 8. 2019

Tým KAMu si pro návštěvníky připravil komentovanou procházku městem, kterou zakončil u výstavy Památky UNESCO v Karlovarském kraji.

Slavnostní vyhlášení výsledků již jedenáctého ročníku soutěže proběhlo v prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

Architekt Petr Hájek představil v KAMu vedení města výsledky ověřovací studie pro vestavbu sálu a zázemí do Císařských lázní. 

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

20. 8. 2019

15. 7. 2019

10. 7. 2019

Ředitel KAMu spolu s primátorkou byli nominováni na ocenění Architekt obci roku 2019. Vyhlášení vítěze proběhne 10. září v CAMP v Praze.

Seznamte se se závěry workshopu a diskuse, které byly pořádány v rámci práce na Strategii koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím Karlových Varů.

Obřadní síň je významným veřejným prostorem celoměstského významu. KAM vydává doporučení pro rekonstrukci obřadní síně a jejího přímého okolí.

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

9. 7. 2019

28. 6. 2019

24. 6. 2019

Místní mají Doubí rádi pro klid a spojení s přírodou. Jako problém vidí propojení s centrem a jinými městskými částmi a absenci prostoru pro scházení sousedů.

Každý rok město ožívá filmovým festivalem a překypuje návštěvníky, kteří přijeli zažít atmosféru této akce. Jak se KAM spolupodílel na přípravě festivalu?

Parkování, manuál veřejných prostranství, stanoviska pro soukromé investory, může KAM projektovat? Přečtěte si závěry diskuse o těchto tématech.

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

21. 6. 2019

12. 6. 2019

4 6. 2019

První přednáška nejen o sériové nominaci Great Spas of Europe, která usiluje o zapsání 11 evropských lázeňských měst do UNESCO, proběhla v KAMu.

Jak by mělo vypadat centrum města Karlovy Vary, možnosti jeho dopravní obsluhy a podoba dopravního terminálu?
To byla témata dalšího workshopu.

Připravili jsme zadání videosoutěže pro žáky ZŠ Truhlářská, která měla za úkol blíže své autory seznámit s městem, ve kterém žijí. Hlasujte pro to nejlepší.

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

29 5. 2019

24 5. 2019

23 5. 2019

S úlohou správce přírodních léčivých zdrojů a cestou termominerální vody od procesu jímání až k odběrateli a pacientovi nás seznámil Ing. Milan Trnka, ředitel SPLZaK.

Veřejné projednání důležitého dokumentu Plán udržitelné městské mobility proběhne 13. června v Alžbětiných lázních. Přijďte se o něm pobavit s jeho zpracovateli.

Chodíte kolem prostoru, kterého „je škoda“? Máte chuť jej zkultivovat – uklidit, upravit, osadit – a nevíte, jak začít? Dejte nám tip na vnitroblok, dvorek či zákoutí.

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

22 5. 2019

16. 5. 2019

10. 5. 2019

Připomeňme si výběrem fotografií a sestřihem tuto vydařenou akci. Pokud jste zatím nemohli výstavu studentských prací navštívit, máte možnost do 15. června.

Páté setkání KAMu s občany města proběhlo v Tuhnicích. Co trápí obyvatele této městské části nejvíce? Cítí se tu bezpečně? Co by zlepšili? 

Už potřetí se u nás v KAMu sešel Ing. Roháč, zpracovatel Plánu mobility, s odbornou veřejností, která diskutovala tento důležitý strategický dokument.

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

6. 5. 2019

18. 4. 2019

10. 4. 2019

Pan doktor Vylita poutavě přednášel o karlovarských termách. Pokud Vám tato přednáška utekla, připomeňte si ji tímto záznamem.

ZŠ Poštovní řeší aktuální nedostatek prostor a hledá vizi pro vlastní rozvoj. KAM KV° byla oslovena, aby v této otázce navrhla možné řešení.

Výstava České a slovenské stavby století probíhá až do 15. 5. v Císařských lázních. Nabízí výsledky ankety pro veřejnost o nejoblíbenější stavby posledních 100 let.

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

4. 4. 2019

2. 4. 2019

1. 4. 2019

Odborná rada se sešla poprvé v letošním roce a rovnou v plném počtu. Přečtěte si, k jakým závěrům v diskusi nad důležitými tématy došla. 

Pokud Vám unikla druhá přednáška pana doktora Růžičky, která zhodnotila stav životního prostředí města Karlovy Vary, můžete si ji připomenout na záznamu.

Rada města schválila KAMu zadat ověřovací studii koncertního sálu a zázemí KSO v budově bývalých Císařských lázní prof. Hájkovi.

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

29. 3. 2019

14. 3. 2019

11. 3. 2019

KAM obsadil pozici Site managera pro UNESCO. Do pozice, která zajišťuje koordinaci péče o historické dědictví, obsadil Lucii Sochorkovou.

Při čtvrtém setkání KAMjdeme° ve Dvorech si místní postěžovali na stagnaci jejich městské části, chybí jim rozvoj.

KAM oslavil své první výročí působení v Karlových Varech netradiční akcí - přivedl na nám. Dr. M. Horákové SLAM poetry a skvělou muziku.

šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png
šipkamodrapruhledna.png

7. 3. 2019

24. 2. 2019

15. 2. 2019

Pokud Vám utekla zajímavá přednáška pana RNDr. Růžičky, podívejte se na její záznam. Již brzy se dočkáme přednášky, která na tuto naváže.

Máte zájem se spolupodílet na tvůrčí a koncepční činnosti? Máte vysokoškolské vzdělání se zaměřením na územní plánování a urbanismus? Přidejte se k nám.

Návrh územního plánu je nyní připraven k tzv. veřejnému projednání, které proběhne 26. února 2019 od 15 hodin v sále Lidového domu ve Staré Roli.