Chebský most

Nejstarší spojka Karlových Varů s dříve samostatnou obcí Rybáře. Délka mostu je 11 m a šířka necelých 9 m. Most je důležitou součástí dopravní infrastruktury ve městě, jezdí přes něj většina spojů MHD. Spojuje nejen městskou část Rybáře s centrem Karlových Varů, ale je součástí spojení centra s výpadovkou na trasu Cheb – Praha. Kamenný most s pěti oblouky byl postaven v roce 1869 a v průběhu času zaznamenal několik dílčích úprav jako např. dostavbu ocelových chodníků v roce 1904 a rekonstrukci z roku 1985. V roce 2017 byl most zapsán na seznam kulturních památek. Podle provedeného průzkumu je technický stav nosné konstrukce mostu dobrý, ve špatném stavu je ale mostovka a most tedy čeká na rekonstrukci. V současném stavu se rekonstrukce a uzavírka odkládá až po vyřešení havarijního stavu Doubského a Dvorského mostu. Most představuje spojení nejen pro vozidlovou ale i pro pěší dopravu, která vyžaduje určitou kvalitu prostředí a má-li být centrum města příjemné pro jeho obyvatele, je potřeba kromě samotného mostu kultivovat i jeho přímé okolí, aby chodec nebyl na obou stranách řeky nucen překonávat vytížené hlučné komunikace nadchody a podchody ale procházel příjemným městem s klidnějším provozem.

chebak.jpg

Autor fotografie: Lubor Ferenc