daniela - kopie.JPG

Ing. Daniela Volná

Krajinný inženýr

Daniela studovala na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici na Moravě a na pražské ČZU. Ve své bakalářské a diplomové práci se zabývala vlivem těžby hnědého uhlí na krajinu a následnou rekultivací krajiny po ukončení těžby na Mostecku. Již 10 let se věnuje návrhům a zakládání soukromých zahrad.

V KAMu má na starost veřejnou zeleň a veřejná prostranství.

 

Svůj volný čas tráví se svojí rodinou na horách. Miluje běžecké a sjezdové lyžování.