Den architektury v Karlových Varech

Mgr. Adam Klsák

(Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)

Procházka po rozmanitém 
sídlišti Drahovice 

4. 10. 2019 v 16 hodin   |   sraz u zastávky Slavie

DA_lg_black.png
logo kruh [Převedený].png

Procházka po sídlišti Drahovice, které je rozmanité co do nejrůznějších forem bytové výstavby i vybavenosti. Povíme si něco o zajímavostech a uměleckých objektech, které zde najdeme. Provází Adam Klsák (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Den architektury 2019

Spolek KRUH ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami připravuje na podzim devátý ročník celorepublikového festivalu, do kterého jsou zapojena česká a moravská města a obce všech velikostí. Letos se uskuteční kolem víkendu 5. až 6. října 2019.

Mezinárodní den architektury jako takový je oficiálně stanoven na první říjnové pondělí. V České republice a lokálně na Slovensku však neslavíme pouze jeden den, ale celý týden architektury. Spolek KRUH prostřednictvím festivalu umožňuje široké veřejnost nahlédnout na své okolí nevšední optikou pod vedením architektů, historiků a odborníků, kteří jim přibližují zajímavosti z jejich čtvrtě, bydliště i širšího okolí. Den architektury není jen architektura a urbanismu, ale i širší souvislosti, které stojí na pozadí vzniku každého domu, parku, čtvrtě či města.

Festival se koná každoročně průměrně v 75 městech a obcích či místech, a to během více než 190 akcí během dvou dnů. V roce 2018 však padl historický rekord a celkem 333 akcí se konalo v 93 městech, z toho čtyři na Slovensku.

Den architektury nejsou jen procházky, ale také cyklojízdy, plavby, projekce, diskuze, workshopy pro rodinné publikum, umělecké instalace a happeningy.

Téma roku 2019

V roce 2019 uplyne přesně 30 let od Sametové revoluce, která nám otevřela dveře na západ a zároveň odhalila československou architekturu světu. Po dlouhá desetiletí socialismu se domácí scéna snažila sledovat zahraniční trendy a odpovídat na ně adekvátním způsobem dané doby. Po pádu komunismu byla naopak zahlcena novými impulsy a západním kapitálem. Ten ji sice přinášel chtěnou podporu, ale zároveň se dravě zakusoval do mladé demokracie, ve které české architektura teprve hledala své uplatnění a místo.

Den architektury 2019 je tedy primárně zaměřen na stavby a realizace vzniklé v porevolučních letech v historickém kontextu původní zástavby. Snahou bude pojmenovat 90. léta v celé jejich šíři ať již v pozitivním nebo zdánlivě negativním smyslu, protože obojí přispělo svou měrou k následujícímu vývoji. Rádi bychom otevřeně diskutovali o smyslu a opodstatněnosti městských satelitů a východnosti a efektivnosti revitalizaci sídlišť. Své místo v programu mají zástupci architektury pozdní postmoderny, dekonstruktivistických pokusů i developerských projektů. Velkým tématem, téměř specifickým pro toto období, jsou obnovy a rekonstrukce historických budov a architektonických památek.