Divadelní náměstí

studie revitalizace území

Divadelní náměstí je díky své poloze velice významnou plochou v lázeňském území. V úzkém údolí okolo řeky Teplé na území Karlových Varů je to jedno z mála prostranství, které je rozšířené a umožňuje shromažďování většího počtu osob na jedné ploše. Okolní zástavba je tvořena významnými lázeňskými domy a hotely, s Vřídelní kolonádou těsně sousedí a na jihozápadní straně navazující Starou Loukou rozšiřující prostor náměstí o budovy Městského divadla a muzea.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

V 19. století byl tento prostor ještě kompletně zastavěn. Myšlenka výstavby nového moderního lázeňského domu zajistila demolici původních domů. Nový prostor však již nikdy zastavěn nebyl. Vznikl zde park, který byl v 50. letech 20. století postupně redukován až na stávající stav.

 

Hotely obklopující Divadelní náměstí bohužel přirozeně nepronikají do veřejného prostoru. To se projevuje i na využívání budov. Stagnace podniků a jejich minimální návštěvnost úzce souvisejí s nefunkčním předprostorem, který nenabízí víc než průchod přerostlou bariérou zeleně, která umožňuje nerušený pobyt lidem bez domova.

 

Divadelní náměstí je důležitý prostor jak z hlediska lázeňského, tak i kulturního. Lázeňské korzo v této městské části nabízí v blízké Vřídelní kolonádě vyhlášené prameny a tryskající Vřídlo láká návštěvníky již po generace. Kulturní program nejen pro lázeňské hosty, ale zejména pro místní, zajišťuje Městské divadlo, dříve též Divadlo Vítězslava Nezvala. Tato pseudorokoková budova byla postavena roku 1886 podle návrhu vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera.

 

Kvalitně revitalizované náměstí by bylo možné navíc využívat při sezónních oslavách pořádaných městem, při významných kulturních akcí (např. Zahájení lázeňské sezóny, venkovní koncerty Karlovarského symfonického orchestru atd.).

Aktuálně k tématu

Online přednáška Od Císařských lázní k Vřídlu / 18. 2. 2021

Druhá online přednáška KAMu seznámila s historií a dalšími důležitými vazbami v této lokalitě.

Proč je důležité řešit toto území jako celek?

Jakou funkci má toto území plnit?

Jaké jsou možnosti umístění nové jezdecké sochy od prof. Gabriela?   

Promluvil nový kolega KAMu Ing. arch. Jan Lebl.

Prezentace radě města a Rotary klubu / 2. 2021

KAM prezentoval rozpracovanou koncepční studii Divadelního korza a detailněji rozpracovaná umístění jezdecké sochy v rámci řešeného území Radě města Karlovy Vary a zástupcům Rotary klubu.

Dopravní řešení / 2. 2021

Na dopravním řešení externě spolupracujeme s dopravním specialistou Ing. Syrovým, který má za sebou spolupráci s pražským IPRem a řadou architektů na projektech veřejných prostranství.

Studie revitalizace území lázeňského korza / 11. 2020

KAM začal pracovat na koncepční studii revitalizace území lázeňského korza od Vřídelní kolonády po Císařské lázně. V koncepční studii budou definovány prostorové principy, dopravní řešení a sjednocující prvky pro celé území.

Příprava zadání pro návrh a revitalizaci / 10. 2020

V současnosti probíhá ve spolupráci vedení města, KAM KV° a dalších dotčených orgánů příprava zadání pro návrh a následnou realizaci revitalizace Divadelního náměstí, kde budou definovány požadavky na technické, provozní, estetické a jiné aspekty.

O vítězném návrhu jezdecké sochy ze soutěže pořádané karlovarským Rotary klubem diskutovali odborníci v oblasti architektury, urbanismu a teorie umění. Odborného workshopu se zúčastnil i autor vítězného návrhu sochař a pedagog Michal Gabriel. Diskutovalo se umístění soudobého výtvarného díla, jak naložit a kultivovaně postupovat se stávající plastikou panovníka v zamýšlené lokalitě Sadů Karla IV. a úpravy tohoto konkrétního veřejného prostoru. Z workshopu vzešly tři varianty umístění - Sady Karla IV., Divadelní náměstí a koncept tzv. přesouvání sochy po městě. To by iniciovalo obnovu veřejných prostranství, ve kterých by byla umístěna.

Více o projektu Jezdecká socha Karla IV. najdete ZDE