Dopravní generel

a plán udržitelné městské mobilty

Vedle územního plánu nebo Strategie rozvoje města je dalším klíčovým koncepčním dokumentem plán, který se zabývá dopravou. V tomto případě jde o dva nezávislé ale provázané dokumenty.

 

Prvním z nich je dopravní generel, který analyzuje a navrhuje řešení nedostatků dopravní kostry města, dává náměty, jakými způsoby ulehčit lokálně přetíženým komunikacím, zabývá se dlouhodobým problémem řešení obchvatové komunikace atd.

Druhým dokumentem je Plán udržitelné městské mobility (SUMP), který se zabývá problematikou přetíženosti města individuální automobilovou dopravou a dává náměty na její řešení. Vedle toho se rovněž zabývá řešením velkeého problému s parkováním ve městě, možnostmi optimalizace sítě MHD, potenciálem zapojení železnice do vnitroměstské dopravy, cyklistickou dopravou a řadou jiných problémů.

Autorem dokumentu je firma UDIMO, spol. s r.o., zastoupená Ing. Pavlem Roháčem

KAM KV° doprovází tvorbu dokumentu aktivní účastí v pracovní skupině SUMP a rolí mediátora při prezentaci práce veřejnosti.

sump_Stránka_11.jpg

Aktuálně k tématu

Proběhlo veřejné projednání / 13. 6. 2019

Veřejné projednání proběhlo 13. 6. 2019 v Alžbětiných lázních. Zpracovatelé představili jejich návrh strategického dokumentu pomocí prezentace, veřejnost nad návrhem diskutovala.

sump ver projednani.jpg

4. workshop s odbornou veřejností 23. 5. 2019

Proběhl v pořadí 4. workshop na téma Generelu dopravy a Plánu udržitelné městské mobility pro Karlovy Vary. Tématem workshopu byla diskuse o tom, jak by mělo vypadat centrum města Karlovy Vary, možnosti jeho dopravní obsluhy a s tím spojené téma podoby dopravního terminálu. Většina diskutujících se netajila překvapením 

a zklamáním, že byla prezentována pouze jedna varianta, a sice integrovaný terminál v lokalitě současného Dolního nádraží. Přestože byla tato varianta přijatá jako přesvědčivě zpracovaná a pravděpodobně proveditelná, v diskusi často zaznívalo doporučení na ověření více variant polohy a podoby terminálu, resp. celého centra města. Zástupcem společnosti GAMMA Property, a.s. bylo vysloveno také přání ověření varianty dopravního terminálu v lokalitě budoucího mostu v Tuhnicích.

IMG_1461.JPG

Více informací najdete

3. workshop s odbornou veřejností 2. 5. 2019

Třetí setkání zpracovatelů Plánu mobility s odbornou veřejností shrnulo připomínky k tomuto důležitému strategickému dokumentu a naznačilo, jak byly do plánu zapracovány. Brzy proběhne i veřejné projednání.

Třetí diskuse s odbornou veřejností se zaměřila především na jednotlivé připomínky k dokumentu Plán udržitelné městské mobility. Pan Ing. Roháč ze společnosti UDIMO, která tyto dokumenty zpracovává, prošel jednotlivé náměty, na které pak reagoval a diskutoval o nich se všemi přítomnými. 

IMG_0916.JPG

Více informací najdete

Prezentace dokumentu vedení města 19. 3. 2019

Dne 19. 3. 2019 byla aktuální podoba dokumentu prezentovaná politickému vedení města Karlovy Vary. Po zodpovězení otázek bylo domluveno, že by během dubna mělo proběhnout seznámení dokumentu s širokou veřejností.

2. workshop s odbornou veřejností 23. 1. 2019

Tématem druhého workshopu byla především diskuze nad náměty postupně zasílanými k tématu dopravy jednotlivými členy karlovarské odborné veřejnosti. Po analýze těchto námětů jsme celou diskuzi shrnuli do šesti okruhů a na každý z nich vedli moderovanou diskuzi:

Základní komunikační systém města - náměty na vylepšení stávající dopravní kostry

Dopravní obsluha centra - urbanistické řešení centra města okolo dnešní tržnice a s tím spojená dopravní řešení

Veřejná doprava - náměty na vylepšení struktury dnešní MHD, potenciál železniční dopravy jako složky MHD

Doprava v klidu - náměty na řešení problémů s parkováním ve městě

Cyklistika - mají Karlovy Vary potenciál být cyklisticky přívětivým městem?

Obchvat města - resp. celkově možnosti řešení tranzitu v Karlových Varech

P1060790.JPG

Více informací najdete

1. workshop s odbornou veřejností 18. 12. 2018

Dne 18. 12. se v prostorách KAM KV° sešla místní odborná veřejnost z řad architektů, projektantů a odborníků z jiných oblastí, aby se prostřednictvím prezentace pana Ing. Roháče seznámila s právě tvořeným dokumentem a následně na toto téma mohla vést věcnou diskuzi.

P1060647.JPG

Více informací najdete