Veřejná diskuse 

Město Karlovy Vary a Kancelář architektury města Karlovy Vary

Ekologická zátěž a životní prostředí

26. 11. 2019 v 17:30   |   KAM KV°

Druhů ekologické zátěže je hned několik. Pro město Karlovy Vary vnímá KAM KV° jako nejaktuálnější téma zplyňování kalů ve Vřesové a těžbu kaolinu. Přestože se tyto činnosti neprovádějí přímo v centru města Karlovy Vary, mají velký dopad na životní prostředí celého karlovarského regionu.

Jelikož je těžba kaolinu plánovaná i v blízkosti lidských obydlí a lázeňského území, může nepříznivě ovlivnit stav podzemní vody, popř. ji kontaminovat. S tím souvisí i hluk a prašnost v přilehlých lokalitách. Přímo ve městě je to nepříznivý vliv dopravy, emisí a nadměrný hluk, který vytváří negativní zátěž na lidské zdraví. Potřeba regulace v centrálních částech města je nezbytná.  

Diskusi uvede RNDr. Jaroslav Růžička, který se zabývá zejména hodnocením antropogenních vlivů na životní prostředí v rámci přípravy investičních a urbanistických záměrů. Hlavní oblastí jeho zájmu je problematika posuzování vlivů na životní prostředí - EIA a koncepční řešení ochrany životního prostředí.

Vystoupí i Mgr. Vojtěch Burda, který je zástupcem právního oddělení Magistrátu města Karlovy Vary a který se aktivně účastní jednání o životním prostředí a následně hájí zájmy obyvatel města po právní stránce.

Vstup je vítán a zdarma.

Není třeba se dopředu registrovat.

Autor fotografie: Szebenyiová

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018