IMG_0762 - kopie (2).JPG

Bc. Emilie Rážová

Architektka

Emilie studovala na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Svoje studium zakončila prací na téma obnovy krajiny hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku, která navázala na stáž v rámci katedry Urban Studies na estonské Akademii výtvarných umění. Ve svých rodných Teplicích se spolupodílela na organizaci kulturního festivalu SEJF. Krátkodobé pracovní zkušenosti nasbírala v architektonickém studiu v Ústí nad Labem a v Oblastní galerii Lázně v Liberci.

 

V KAM KV° zastává pozici architektky s důrazem na krajinu. Skrze pracovní stáž přichází do KAMu také načerpat inspiraci a prozkoumat potenciál městské kanceláře uplatnitelný v dalších městech. 

 

Emilie ve volném čase ráda manuálně pracuje – boří ruce do hlíny, šije, pracuje se dřevem nebo sjíždí výsypky na kole.