Hvězdárna Františka Krejčího

Objekt hvězdárny byl založen a z velké části brigádnicky vystavěn astronomickým kroužkem relativně dlouho po jeho vzniku v roce 1959 a dokončen byl v roce 1963. Budova s přednáškovou síní, halou, klubovnou a amatérsky zkonstruovaným dalekohledem zaznamenala nárůst zájmu především v 70. letech 20. století v souvislosti s obecným zájmem o lety kosmonautů. V roce 1997 přešla hvězdárna pod Odbor lázeňství, cestovního ruchu, kultury a vzdělanosti Magistrátu města. V roce 2018 bylo v souvislosti se záměrem zřídit planetárium a řešením špatného technického stavu budovy rozhodnuto stávající budovu zdemolovat a na jejím místě postavit novou.

Více informací o historii najdete

P1060520.JPG

Výběrové řízení na projektanta nové stavby vyhrála kancelář BPO spol. s r.o., která nyní zpracovává studii nové podoby objektu hvězdárny.

Více informací o studii najdete