Přednáška 

Bc. Jakub Vynikal

Zaniklé obce Karlovarska

18. 8. 2020 v 18:00   |   KAM KV°

Historie Karlovarského kraje ve 20. století byla značně pohnutá a především po druhé světové válce zde takříkajíc nezůstal kámen na kameni. Celý kraj se nacházel na území Sudet a demografické změny, jejichž dopady jsou citelné dodnes, byly v měřítku historie českého státu obrovské. V důsledku těchto změn kraj postihl úbytek obyvatelstva a devastace lidských sídel s dlouhou historií. Přednáška si klade za cíl zprostředkovat veřejnosti pohled do této problematiky pomocí přehledných map, vizualizovaných dat a zajímavostí.

pozvanka-vynikal_2-web.jpg

Začátek přednášky byl věnován úvodu do historického a demografického kontextu prostřednictvím grafů a kartogramů, kupříkladu národnostnímu složení. Také byl probrán fenomén zaniklé obce/osady obecně, v republikovém kontextu, a v čem je Karlovarský kraj specifický. 

Ústředním bodem přednášky je mapa zaniklých sídel na území Karlovarského kraje, vzniklá v rámci semestrálního kartografického projektu na Stavební fakultě ČVUT. Tato mapa klasifikuje sídla podle velikosti, důvodu (období) zániku a stupně zániku. 

 

Bc. Vynikal se věnoval konkrétním obcím, zajímavostem a příběhům vysídlení, na které během rešerší narazil.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Záznam z přednášky