B2311911-66B5-46E2-A333-15DC3E0CDA68.JPG

Ing. arch. Jan Matoušek

Architekt

Honza dokončil studium architektury na FA ČVUT v Praze, kde zpracovával diplomovou práci na téma Karlovy Vary pod vedením Ing. arch. Borise Redčenkova. V průběhu studia získal pracovní zkušenosti nejen z veřejné a soukromé sféry, ale
i ze zahraničí (Institut plánování a rozvoje v Praze, CityUpgrade, Alessandro Pepe Arquitecto). V současnosti pracuje mimo jiné jako projektový koordinátor v platformě 4ct.

 

S KAM KV° spolupracuje na dílčích projektech věnujících se zadávání architektonických soutěží a vizi města.

 

Honza největší odreagování nachází v cestování a ve sportech, především fotbalu a akrobatickému lyžování. Nepohrdne kvalitní čokoládou a dobrým seriálem.