Přednáška 

RNDr. Jaroslav Růžička:

Přírodní podmínky ve městě Karlovy Vary

25. 2. 2019 v 18 hodin   |   KAM KV°

Povídání o přírodních podmínkách města Karlovy Vary (klimatická charakteristika, geomorfologie a geologie, hydrografie, pedologické podmínky, přírodní zdroje, biologická rozmanitost, ochrana přírody). Z důvodu obsáhlé přednášky pana RNDr. Růžičky byla přednáška operativně rozdělena do dvou bloků. Na druhou přednášku se můžeme těšit 13. 3. 2019 od 18 hodin. 

Když přemýšlíme o městě, nevybaví se nám určitě jako první myšlenka pojem příroda. Ta je však pro život ve městě velmi důležitá, jde o základní prvek životního prostředí v organismu každého města, který je garantem každodenní kvality života. Uvedený aspekt hraje stále důležitější roli v rozvoji měst. Městské vlády na celém světě dnes usilují o městskou přírodu, která má co možná nejvyšší možnou rekreační hodnotu a ekologickou rozmanitost.

Záznam z přednášky

 
 

Přednáška 

RNDr. Jaroslav Růžička:

Stav životního prostředí

ve městě Karlovy Vary

13. 3. 2019 v 18 hodin   |   KAM KV°

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7
 

Druhá část přednášky se týkala stavu jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda, horninové prostředí, biota, hluková situace, staré ekologické zátěže).

Záznam z přednášky