Přednáška 

RNDr. Jaroslav Růžička:

Přírodní podmínky ve městě Karlovy Vary

25. 2. 2019 v 18 hodin   |   KAM KV°

Povídání o přírodních podmínkách města Karlovy Vary (klimatická charakteristika, geomorfologie a geologie, hydrografie, pedologické podmínky, přírodní zdroje, biologická rozmanitost, ochrana přírody). Z důvodu obsáhlé přednášky pana RNDr. Růžičky byla přednáška operativně rozdělena do dvou bloků. Na druhou přednášku se můžeme těšit 13. 3. 2019 od 18 hodin. 

Když přemýšlíme o městě, nevybaví se nám určitě jako první myšlenka pojem příroda. Ta je však pro život ve městě velmi důležitá, jde o základní prvek životního prostředí v organismu každého města, který je garantem každodenní kvality života. Uvedený aspekt hraje stále důležitější roli v rozvoji měst. Městské vlády na celém světě dnes usilují o městskou přírodu, která má co možná nejvyšší možnou rekreační hodnotu a ekologickou rozmanitost.

Záznam z přednášky

 
 

Přednáška 

RNDr. Jaroslav Růžička:

Stav životního prostředí

ve městě Karlovy Vary

13. 3. 2019 v 18 hodin   |   KAM KV°

1/7
 

Druhá část přednášky se týkala stavu jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda, horninové prostředí, biota, hluková situace, staré ekologické zátěže).

Záznam z přednášky

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

Najdete nás >

adresa: náměstí Dr. M. Horákové 2041,

361 20 Karlovy Vary

Pro odběr novinek a aktuálních akcí klikněte sem >

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018