KAMjdeme°

Rybáře 

krematorium / obřadní síň         

5. 11. 2018

Střední uměleckoprůmyslová škola

KAM KV° 5. listopadu v Rybářích odstartoval nový cyklus setkávání s obyvateli různých městských částí Karlových Varů. Jednou měsíčně v rámci tohoto cyklu vyjde KAM za Vámi, aby zjistil, jak se v dané lokalitě žije, co zde obyvatelům chybí a co pro ně může udělat.

šipkamodrapruhledna.png

První setkání tohoto typu proběhlo 5. listopadu od 17 hodin v budově Střední uměleckoprůmyslové školy v Rybářích. KAM se koncem léta začal zabývat problematikou chybějícího funkčního krematoria v Karlovarském kraji a důstojné obřadní smuteční síně v Karlových Varech. 

V souvislosti s tím jsme uspořádali workshop odborníků na téma Umění se rozloučit

Rozhodli jsme se cyklus diskusí s obyvateli města zahájit v Rybářích, protože má ze všech čtvrtí největší počet obyvatel, ale také protože je v ní aktuálně mnoho projektů, ke kterým mají obyvatelé co říci. Ať už se jedná o budovu bývalého pivovaru, koupaliště Rolavu, budovu Střední uměleckoprůmyslové školy nebo krematorium.

Vyšli jsme mezi lidi s cílem naslouchat jejich nápadům a podnětům. Po představení samotného týmu kanceláře a její práce jsme zahájili diskusi o tom, jak se žije v Rybářích, co zde obyvatelům chybí, nebo co je zde naopak trápí. Dostali jsme mnoho podnětů, kterými se můžeme začít zabývat. Některá témata jsme už sami zařadili do mapy míst, která vnímáme a kterými je třeba se začít zabývat koncepčně.

 

Tuto mapu najdete 

Jedním z témat bylo i karlovarské krematorium. Návštěvníkům diskuse jsme představili závěry výše zmíněného workshopu a zeptali se na jejich názor. Přítomní obyvatele nevidí krematorium jako největší problém místa svého bydliště. Jako stěžejní viděli spíše jiná témata, a to hlavně dopravní situaci na Sokolovské ulici, klidovou dopravu (parkování na sídlištích), konstrukce mototechny, areál pivovaru, pergolu na Rolavě a veřejný prostor na sídlištích. 

Jedním z cílů těchto setkávání je sběr dat o městě a jeho uživatelích. Dostali jsme mnoho zajímavých podnětů, se kterými se dá pracovat. Pokusíme se, aby se co nejdříve konkrétní lokality začaly řešit.

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

Najdete nás >

adresa: náměstí Dr. M. Horákové 2041,

361 20 Karlovy Vary

Pro odběr novinek a aktuálních akcí klikněte sem >

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018