Kancelář architektury města je mladá organizace, která si za tři roky své existence vybudovala renomé jak mezi odbornou veřejností samotného města Karlovy Vary, tak mimo něj. Kancelář navázala a udržuje spolupráci s institucemi, mezi které patří např. pražský IPR, KAM Brno, Galerie Jaroslava Fragnera, Fakulta architektury ČVUT a řada dalších.

V rámci města Karlovy Vary kancelář pracuje ve spolupráci s řadou místních i externích odborníků na široké škále projektů od urbanismu, budov městského významu, veřejných prostranství, až po městský detail. Kancelář si vybudovala důvěru i široké veřejnosti díky aktivní a transparentní komunikaci, důležité zejména pro komunikování městských projektů a osvětu veřejnosti na poli architektury a urbanismu. Zásadní podíl na současné podobě kanceláře má zakládající ředitel Petr Kropp, z KAM KV vytvořil instituci s mladým nadšeným týmem, vyhledávané místo dialogu města a jeho partnerů.

KAM KV nyní hledá ředitele, který má odvahu na započatou práci navázat a posunout celou organizaci zase o kousek dál. Odměnou mu bude vedle formálních platových podmínek rovněž přátelské pracovní prostředí, vysoká míra entusiasmu a maximální pracovní i morální podpora kolegů kanceláře architektury města.

Písemné přihlášky uchazečů včetně příloh je třeba doručit nejpozději do 30. 4. 2021 na adresu Magistrátu města Karlovy Vary. 

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

Najdete nás >

adresa: náměstí Dr. M. Horákové 2041,

361 20 Karlovy Vary

Pro odběr novinek a aktuálních akcí klikněte sem >

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018