Kancelář architektury města je mladá organizace, která si za tři roky své existence vybudovala renomé jak mezi odbornou veřejností samotného města Karlovy Vary, tak mimo něj. Kancelář navázala a udržuje spolupráci s institucemi, mezi které patří např. pražský IPR, KAM Brno, Galerie Jaroslava Fragnera, Fakulta architektury ČVUT a řada dalších.

vyber_web.jpg

V rámci města Karlovy Vary kancelář pracuje ve spolupráci s řadou místních i externích odborníků na široké škále projektů od urbanismu, budov městského významu, veřejných prostranství, až po městský detail. Kancelář si vybudovala důvěru i široké veřejnosti díky aktivní a transparentní komunikaci, důležité zejména pro komunikování městských projektů a osvětu veřejnosti na poli architektury a urbanismu. Zásadní podíl na současné podobě kanceláře má zakládající ředitel Petr Kropp, z KAM KV vytvořil instituci s mladým nadšeným týmem, vyhledávané místo dialogu města a jeho partnerů.

IMG_5384.JPG

KAM KV nyní hledá ředitele, který má odvahu na započatou práci navázat a posunout celou organizaci zase o kousek dál. Odměnou mu bude vedle formálních platových podmínek rovněž přátelské pracovní prostředí, vysoká míra entusiasmu a maximální pracovní i morální podpora kolegů kanceláře architektury města.

Písemné přihlášky uchazečů včetně příloh je třeba doručit nejpozději do 30. 4. 2021 na adresu Magistrátu města Karlovy Vary.