Karel Adamec KAMKV

Ing. arch. Karel Adamec

Ředitel KAM KV°

Karel vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně. Ve své diplomové práci se zabýval řešením prostorových rezerv v centru Brna. Před nástupem do KAM KV° spolupracoval s ateliérem GMP, který se specializuje na architekturu a průmyslový design, z vlastní iniciativy s přáteli založil skupinu BRNO five, která spolupracuje na soukromých zakázkách a architektonických soutěžích. V roce 2021 mu byla Českou komorou architektů udělena autorizace (A: obor architektura, A.1).

V KAM KV° se věnuje úkolům, které se týkají architektury, urbanismu a územního plánování.

 

Ve volném čase rád jezdí na kole a cestuje, ideálně tyto dva koníčky spojuje.