Karlovy Vary

 

Co jsou Karlovy Vary

Město Karlovy Vary bylo založeno Karlem IV. v údolí řeky Teplé ve 14. století. Právě řeka a okolní kopce Krušných hor jsou hlavním aspektem, který ovlivňoval vývoj struktury města. Karlovy Vary dnes nejsou pouze lázeňským městem evropského a světového významu a střediskem cestovního ruchu, ale i největším městem Karlovarského kraje a jeho správním sídlem se společenským, kulturním a hospodářským významem pro Českou republiku i Evropu. Karlovy Vary jsou nejen celostátně, ale i světově známým městem, protože jsou domovem Mezinárodního filmového festivalu.

Město je v současnosti rozděleno na dvě části, je tedy fragmentované. Stále má historickou identitu a zároveň je v krásném přírodním prostředí Krušných hor a Slavkovského lesa. Jedná se o centrum Karlovarského kraje, jak v administrativní, tak i kulturní oblasti. Karlovy Vary jsou, co se týče dopravy, velmi dostupným městem jak pro své obyvatele, tak pro návštěvníky z jiných měst. Pro zajímavost Karlovy Vary provozují v rámci své městské hromadné dopravy 22 autobusových denních linek, 7 zvláštních a 2 noční.

 

Kromě těchto pozitiv však obyvatelé města vidí i nedostatky, a to například v bytové výstavbě pro mladé a celkově v zázemí pro mladou generaci, chybí zde atraktivní podněty pro přivedení nových obyvatel do města. 

 


Prvotním cílem Kanceláře architektury města Karlovy Vary je vytvořit koncepční program zásad ochrany a rozvoje obrazu města Karlovy Vary, které je a bude vyhledáváno pro svůj jedinečný obraz, rezidenční a kulturní kvalitu s dostatkem atraktivních pracovních a volnočasových příležitostí. Karlovy Vary mohou být perspektivním prosperujícím městem pro spokojený život a bezpečným městem se sportovním vyžitím. Stále se hovoří o principu „zdravého města“, kterým také naše město může být více, než je v současnosti.

 

Tým KAMKV bude pracovat na vizi města atraktivního pro život, kam se lidé budou rádi vracet, ať už kvůli kvalitě přírodní a městské krajiny, nebo kvůli dostupnému a kvalitnímu bydlení a kulturnímu či sportovnímu vyžití.

Co mohou být?

 
Data o městě

Zajímavá data za rok 2018

Karlovy Vary mají:

 • 48 501 obyvatel
 • celkový přírůstek / úbytek obyvatel: - 275

 • 2,7 % nezaměstnaných

 • průměrný věk obyvatel: 45,3 – nejvyšší ze všech krajských měst (nejnižší má Praha, 41,9)

 • 15 částí obce

 • rozlohu území 5 908 ha

 • 43,4 % z toho tvoří lesní pozemky - nejvíce z krajských měst ČR

 • minimální nadmořskou výšku: 377 m. n. m.

 • maximální nadmořskou výšku: 586 m. n. m.

 • 132 hromadných ubytovacích zařízení – druhé nejvyšší z krajských měst (po Praze, 816)

 • 402 899 návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních (z toho 202 854 v lázeňských ubytovacích zařízeních)

 

(Český statistický úřad [https://www.czso.cz/]) 

 

Veřejný prostor

Veřejný prostor společně s veřejnými budovami jsou nejdůležitějšími jednotkami v urbanistické kompozici města a mají důležitý význam pro sociální vazby společnosti.

Tým Kanceláře architektury města vypracuje interaktivní manuál pro revitalizaci a oživení veřejných prostranství s programem a návrhy principů řešení. Pomocí veřejných workshopů pro konkrétní lokalitu se budeme snažit podnítit osobní zájem obyvatel o konkrétní veřejný prostor.

Veřejné budovy

Za veřejnou považujeme budovu postavenou  pro podporu veřejné infrastruktury, jako je například vláda, zdravotnictví, vzdělávání, služby, doprava či komunikace. Jako konkrétní příklady si pak můžeme představit restaurace, školy, úřady, nádraží, obchody, apod.

Veřejný prostor

Co považujeme za veřejný prostor, záleží na úhlu pohledu a účelu. Můžeme ho chápat doslovně jako prostor, který není privátní, a slouží tak jako místo setkávání. Mluvíme pak především o náměstích, ulicích, parcích či hřištích. Nemusí se vždy jednat o otevřený prostor, například zastřešené prostory, jako kolonády mohou také plnit funkci veřejných prostorů a sloužit jako místo pro setkávání.

 

Městský detail

Městský detail je velmi důležitým prvkem, na který se často zapomíná. Setkáváme se s ním denně, aniž bychom si to uvědomovali. Ať už se jedná o městský mobiliář (tedy parkové lavičky, zastávky, přístřešky, odpadkové koše, stojany na kola, zábradlí, informační nosiče apod.), dláždění ulic, povrchy komunikací, typ městského osvětlení, nebo způsob, jakým je nám zprostředkována reklama. To vše na nás působí a dává městu hodnoty, které lidé vyhledávají při výběru svého bydliště.