25_Palestravysokkolatlesnvchovyasportu_2

Komentovaná procházka po lázeňských lesích

Doc. PaedDr. Petr Kolisko Ph.D

Lázeňskou krajinou ku zdraví

23. 5. 2021 v 15:00   |   sraz na nám. Dr. M. Horákové

Člověk se vyvíjel vždy v úzkém vztahu k životnímu prostředí, které ho obklopovalo a využíval přírodních zdrojů k zajištění základních životních potřeb a také k prevenci a léčbě nemocí.

Současná technická společnost ovlivňuje negativně kvalitu životního prostředí a změny krajiny na místní, regionální a globální úrovni. 

 • Oblast Karlovarska je charakteristická výraznými rozdíly mezi průmyslovou a urbanizovanou krajinou a oblastmi s vysokým přírodním potenciálem: Slavkovský les, Doupovské a Krušné hory.

 • Lesní masívy tzv. Karlovarských lázeňských lesů tvoří významný krajinný celek, který je vhodný jako prostor příměstskou rekreaci  obyvatel Karlových Varů a lázeňských hostů.

 • Tento prostor je svou skladbou dřevin a rostlin, konfigurací terénu a sítí stezek velmi vhodný pro pohybovou rekreaci a klimatickou léčbu chronicky nemocných osob.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

Během procházky jsme dozvěděli informace o nejčastějších civilizačních chorobách, ​klimatoterapii a vlivu pobytu člověka v přírodě na jeho zdraví.   

Mohli jsme si vyzkoušet různé pohybové aktivity, které tvoří základní část klimatoterapie:

  • Chůzi (př. jogging u zdravých mladších osob)

  • Protahovací, rezistentní, uvolňovací cvičení

  • Dechové techniky

  • Regenerační, relaxační a meditační techniky

 

Komentovanou procházku vedl Doc. PaedDr. Petr Kolisko Ph.D., který byl původně učitelem tělesné a zdravotní tělesné výchovy. V současné době působí na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu „Palestra“ Praha. Dlouhodobě se věnuje problematice a propagaci využití nefarmakologických, přírodních prostředků v prevenci a léčbě civilizačních onemocnění. Od roku 1995 se věnuje výzkumu vlivu stresu a regenerace na neurovegetativní systém. Byl jedním z prvních propagátorů Nordic walkingu v České republice. Jeho poznatky z oblasti klimatoterapie byly prakticky využity např. v Priessnitzových léčebných lázních, léčebných lázních Slatinice, v léčebných lázních Teplice n. Bečvou, v lázeňském hotelu Prezident Karlovy Vary, aj. V roce 2012 byl jedním z hlavních autorů projektu „Stezky zdraví v Plzeňském kraji“ (www.stezkyzdravi.cz).     

Spolupořadatelem akce je Ústav pro výzkum a edukaci aktivního zdraví a Palestra, vysoká škola tělesné výchovy a sportu v Praze.