Kino ve Staré Roli

Město Karlovy Vary vlastní ve čtvrti Stará Role objekt bývalého kina, který je v současnosti nevyužívaný a chátrá. Objekt sousedí s Lidovým domem, který je využíván pro kulturní akce a sídlí v něm spolky a městská policie.

IMG_9509.JPG

Aktuálně k tématu

KAM KV° dostal za úkol ověřit možnosti realizace komunitního centra a bydlení, které by se stalo přirozeným centrem panelového sídliště a obsahovalo prostory pro volnočasové aktivity. Forma a náplň nového komunitního centra bude předmětem diskuzí s místními spolky, občany a komunitami a bude hledán společný konsenzus, který pomůže definovat podrobné zadání. KAM KV má záměr vyhlásit veřejnou architektonickou soutěž, která pomůže definovat naplnění potřeb komunitního centra a posoudí možné aspekty v urbanistickém, architektonickém i technickém řešení.

Ověřovací studii najdete ve zkrácené podobě 

V plné verzi je ke stažení ve formě PDF zde.

Brožura 4_Stránka_05.jpg