Sportovní areál Drahovice

Jedno z významných karlovarských sportovišť - donedávna chátrající fotbalový stadion v Drahovicích nedávno zaznamenal jednu fází revitalizace ve formě obnovy travnaté plochy a v rámci koncepce rozvoje sportu se pracuje na dalších fázích, které by měly zahrnovat jak revitalizaci samotného sportoviště a jeho zázemí, tak například vybudování bytového objektu v jeho těsné blízkosti ve spojení se službami jako  sauna, masáže, atd.