Letní kino

Areál letního kina byl postaven za městem ve svahu nad řekou Teplou v roce 1946 a slouží svému původnímu účelu dodnes. V roce 2011 byl po několikaleté přestávce zrekonstruován a znovu uveden do provozu. Areál je svou funkcí neodmyslitelně spjatý s mezinárodním filmovým festivalem, během kterého se v něm promítá zahajovací a vítězný film stejně jako zde probíhají i kulturní akce jiného typu jako koncerty populární hudby apod., jejichž popularita je v areálu mnohdy větší než samotné filmové projekce.

Aktuálně se město potýká s problémem finanční náročnosti provozu areálu, která bohužel není vyvážená dostatečně vysokou návštěvností. Z pohledu KAM KV° je nyní třeba hledat způsoby, jak areál zatraktivnit návštěvníkům například jeho pojetím jako přírodní amfiteátr nabízející vedle projekce filmů širokou škálu jiných kulturních akcí - koncertů, divadelních představení, atd.

Letní_kino,_Karlovy_Vary.jpg

Aktuálně k tématu

Jak vidí KAM KV° letní kino? / 3. 2019

V rozhovoru pro MF Dnes se ředitel KAMu Petr Kropp vyjádřil mimo jiné i o letním kinu: 

Já bych letní kino nenazýval letním kinem, viděl bych ho jako přírodní amfiteátr, který má svoje opodstatnění. Dokážu si představit, že vedení, nejen to nové, je vždy konfrontováno s nějakým rozpočtem a amfiteátr musí přinášet městskému prostředí požadovanou kvalitu, což je spojené s programem. O tom bychom měli společně ještě hovořit. Hledal bych řešení v jeho využívání, nezbavoval bych se ho. Myslím, že pokud budovy neplní původní účel, není to důvod pro to bourat je, ale hledat pro ně jinou náplň. A to je i jedna z možností tohoto areálu.

Celý rozhovor si můžete přečíst