Horní nádraží

Železnice hraje v Karlových Varech významnou roli ve veřejné a nákladní dopravě již od svého vzniku v polovině 19. století, kdy se stala katalyzátorem růstu města. Svým umístěním na vrcholu svahu nad řekou Ohře a výhledy do údolí řeky Teplé má toto místo velký potenciál být reprezentativní vstupní branou do města. 

V roce 2017 byla dokončena jedna fáze modernizace v podobě kontroverzní výpravní budovy amorfního tvaru, v roce 2018 byla osazena nová lávka spojující předprostor nádraží se čtvrtí Růžový vrch a nyní se připravuje revitalizace veřejného prostoru před výpravní budovou.

P1060513.JPG