Dopravní generel

a plán udržitelné městské mobilty

Vedle územního plánu nebo Strategie rozvoje města je dalším klíčovým koncepčním dokumentem plán, který se zabývá dopravou. V tomto případě jde o dva nezávislé ale provázané dokumenty.

 

Prvním z nich je dopravní generel, který analyzuje a navrhuje řešení nedostatků dopravní kostry města, dává náměty, jakými způsoby ulehčit lokálně přetíženým komunikacím, zabývá se dlouhodobým problémem řešení obchvatové komunikace atd.

Druhým dokumentem je Plán udržitelné městské mobility (SUMP), který se zabývá problematikou přetíženosti města individuální automobilovou dopravou a dává náměty na její řešení. Vedle toho se rovněž zabývá řešením velkeého problému s parkováním ve městě, možnostmi optimalizace sítě MHD, potenciálem zapojení železnice do vnitroměstské dopravy, cyklistickou dopravou a řadou jiných problémů.

Autorem dokumentu je firma UDIMO, spol. s r.o., zastoupená Ing. Pavlem Roháčem

KAM KV° doprovází tvorbu dokumentu aktivní účastí v pracovní skupině SUMP a rolí mediátora při prezentaci práce veřejnosti.

Dne 18. 12. se v prostorách KAM KV° sešla místní odborná veřejnost z řad architektů, projektantů a odborníků z jiných oblastí, aby se prostřednictvím prezentace pana Ing. Roháče seznámila s právě tvořeným dokumentem a následně na toto téma mohla vést věcnou diskuzi.

2. workshop s odbornou veřejností 23. 1. 2019

Aktuálně k tématu

Prezentace dokumentu vedení města 19. 3. 2019

Dne 19. 3. 2019 byla aktuální podoba dokumentu prezentovaná politickému vedení města Karlovy Vary. Po zodpovězení otázek bylo domluveno, že by během dubna mělo proběhnout seznámení dokumentu s širokou veřejností.

1. workshop s odbornou veřejností 18. 12. 2018

Tématem druhého workshopu byla především diskuze nad náměty postupně zasílanými k tématu dopravy jednotlivými členy karlovarské odborné veřejnosti. Po analýze těchto námětů jsme celou diskuzi shrnuli do šesti okruhů a na každý z nich vedli moderovanou diskuzi:

Základní komunikační systém města - náměty na vylepšení stávající dopravní kostry

Dopravní obsluha centra - urbanistické řešení centra města okolo dnešní tržnice a s tím spojená dopravní řešení

Veřejná doprava - náměty na vylepšení struktury dnešní MHD, potenciál železniční dopravy jako složky MHD

Doprava v klidu - náměty na řešení problémů s parkováním ve městě

Cyklistika - mají Karlovy Vary potenciál být cyklisticky přívětivým městem?

Obchvat města - resp. celkově možnosti řešení tranzitu v Karlových Varech

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018