KAM se představil v Domově seniorů v Drahovicích

V úterý 18. 9. 2018 se tým KAMu představil obyvatelům Domova seniorů v Drahovicích. Na příkladu Vřídelní kolonády jim představil svou práci.

20. 9. 2018

Z podnětu samotných obyvatel Domova seniorů v Drahovicích, kteří využívají přízemí naší kanceláře pro studování publikací o architektuře a urbanismu, vznikl nápad představit se v tomto zařízení i lidem, kteří se nemohou nebo zatím neměli možnost do KAMu dostat.

18.9 (1).JPG

Představení KAMu a krátký vhled do tématu Vřídelní kolonády

Nejprve jsme seniorům představili Kancelář architektury města Karlovy Vary - kdo ji tvoří, co dělá a proč tu vlastně instituce tohoto typu vznikla. Poté převzal slovo Ing. arch. Adamec, který se věnoval tématu Vřídelní kolonády. Krátce promluvil o její historii, o současném stavu a o možné budoucnosti. Na tomto konkrétním příkladu vysvětlil, jak vlastně naše kancelář funguje a jaký má pro město přínos.

18.9 (4).JPG

Co řeší senioři v Karlových Varech?

Po přednášce o Vřídelní kolonádě a nastínění naší práce následovala zřejmě nejdůležitější část našeho setkání. Zeptali jsme se seniorů, jaké problémy týkající se města musí každý den řešit, co je zajímá a jaká jsou jejich oblíbená místa. Z tohoto rozhovoru jsme získali spoustu zajímavých podnětů, kterými sedo budoucna zabývat. Jsme moc rádi, že nás v Domově seniorů vlídně přijali a svěřili se nám se svými problémy. 

18.9 (12).JPG