KOSTEL

PŘEDNÁŠKA

Mgr. Jiří Klsák: Proměny kostela sv. Maří Magdalény
16. 9. 2021  18:00
Kancelář architektury města Karlovy Vary

V roce 2019 byla nově vydlážděna Moravská ulice v Karlových Varech. Nově předlážděn byl i předprostor kostela sv. Maří Magdalény. Při archeologickém výzkumu byly nalezeny i pozůstatky základového zdiva původního gotického kostela stejného zasvěcení. Starší kostel měl však oproti dnešní chrámové stavbě jinou dispozici i orientaci, mimořádné bylo i jeho zasazení do situace tehdejšího terénu.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

Původní kostel je poprvé zmiňován poměrně pozdě, až v roce 1485. Pozdní založení jistě souvisí až s přenesením duchovní správy z nedalekého kostela sv. Linharta v karlovarských lázeňských lesích, u kterého se podle archeologických pramenů ještě v 15. století pohřbívalo. Protože se střed města opakovaně objevuje na starých vedutách, můžeme si udělat přibližnou představu o  proměnách kostela ještě před Dientzenhoferovou přestavbou. Nejpřesněji však jeho půdorys zachycuje jeden z návrhů nového barokního kostela, jež tento architekt předložil k posouzení městské Radě. Porovnáním těchto obrazových a archivních materiálů s archeologickou realitou můžeme konstatovat, že objeveným pozůstatkem starého kostela je základové zdivo sakristie.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
 

Záznam z přednášky