Přednáška 

Mgr. Kristýna Matějů, Ph.D.

Institut lázeňství a balneologie,
v. v. i. - Obnovení balneologického výzkumu

19. 1. 2021 v 18:00   |   online

ilab.png

Balneologický výzkum má v regionu dlouhou tradici a provází léčbu pomocí přírodních léčivých zdrojů již od jejích počátků. V průběhu 20. století vzniklo postupně několik výzkumných institucí, které se zabývaly balneologickým výzkumem. Institut lázeňství a balneologie je veřejná výzkumná instituce, která byla zřízena Karlovarským krajem v roce 2019 s cílem obnovit v regionu balneologický výzkum. Zároveň je zatím jedinou veřejnou výzkumnou institucí se sídlem na území Karlovarského kraje.

web-mateju.jpg

Kromě výzkumu se Institut věnuje i vzdělávacím a rozvojovým aktivitám.

Jakými cestami se může ubírat výzkum v oblasti lázeňství a má vůbec v současné době smysl? Jaký je vztah Čechů k lázeňství? Proměnila pandemie Covid-19 nějak pohled na lázeňskou léčbu?

 

Na tyto a další otázky se zaměřila přednáška ředitelky Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. Mgr. Kristýny Matějů, Ph.D.

 

Přednášku bylo možné sledovat živě, zde je uložen záznam