Přednáška 

Ing. arch. Jan Lebl

Od Císařských lázní k Vřídlu 
Budoucnost lázeňského korza

18. 2. 2021 v 18:00   |   online

KAM KV začal pracovat na komplexním návrhu možné budoucí podoby této části lázeňského korza. V úvodní přednášce Vás Ing. arch. Lebl seznámí s historií a dalšími důležitými vazbami v této lokalitě.

od cl k vridlu a3_mensi web.jpg

Proč je důležité řešit toto území jako celek?

Jakou funkci má toto území plnit?

Jaké jsou možnosti umístění nové jezdecké sochy od prof. Gabriela?   

 

Přednášku bude možné sledovat živě zde (po skončení bude uložen záznam)