Mgr. Jana Strnadová Boukalová PR a komunikace

tel.: +420 721 988 449

Jana vystudovala Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Učitelství českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy. Během studií prohlubovala znalost těchto oborů spíše v jiných oblastech než v učitelství, a proto zavítala do KAM KV°, kde oba tyto obory může využít. Během posledního roku studia absolvovala zahraniční stáž v Londýně, kde učila bilingvní děti používat český jazyk a ve volném čase poznávala architekturu a urbanismus této krásné metropole. V KAM KV° má na starost vše v oblasti PR a komunikace od psaní tiskových zpráv, správy webu a sociálních sítí, přes přípravu akcí pro veřejnost. Miluje cestování a zvířata, zvláště pak Barcelonu a tučňáky.