Moderovaná diskuze 

Developer a město

– vztah, který je třeba resuscitovat

Na YouTube kanálu města Jihlava je k dispozici ke zhlédnutí celý záznam z online panelové diskuze, která se konala 19. 10. 2020 a která se zaměřila na oživení spolupráce města s developery. Pozvání do diskuze přijal i ředitel KAMu Petr Kropp. Diskutující hledali způsoby, jak obnovit narušenou důvěru mezi městy a developery. Cílem bylo najít obrysy férových pravidel pro obě strany, která umožní vytvářet kvalitní developerské projekty a špatné zamítat tak, aby přinesly pouze zlepšení kvality života a daly městu ekonomickou možnost tuto kvalitu dlouhodobě držet. Zároveň by měla developerům zrychlit, zlevnit a zjednodušit proces přípravy stavby.

miniweb.png

Záznam diskuze najdete zde

Porevoluční development vtrhl do většiny českých měst velmi agresivním způsobem a mnohdy s pomocí silného lobbingu měnil územní plány ve prospěch svých stavebních aktivit. Zahájil výstavbu rezidenčních, logistických a komerčních zón bez ohledu na kapacity inženýrských sítí nebo ekonomické, sociální či ekologické potřeby měst. Tento agresivní vstup do městského prostředí se většinou negativně podepsal na vztazích mezi úředníky státní správy, samosprávy a developmentu. Teď je snahou Jihlavy tyto vztahy resuscitovat.

„Byla to diskuze nejen o víře, že změna je možná. Po 30 letech od sametové revoluce by bylo dobré, kdyby obě strany, tedy developeři i města, pomyslně vytáhly hlavu z písku, pochopily své argumenty a začaly spolupracovat na rozvoji našich měst. Jedině součinnost totiž může přinést jak posílení udržitelného rozvoje, tak i posílení kvality obytného prostředí a tedy ekonomické prosperity developerů,“ uvedl Vít Zeman, náměstek primátorky města Jihlavy.