Parkové náměstí Meteor
Revitalizace zanedbaného prostranství Tuhnic

Tuhnice jsou velmi oblíbeným místem k bydlení a jejich obyvatelé se rádi setkávají. V tuto chvíli jim k tomu ale chybí adekvátní místo - nejlépe pod širým nebem. Centrum obce vždy bývalo na náměstíčku před kapličkou, která se bohužel stala obětí bombových náletů 2. světové války a s výstavbou sídliště v 60. letech toto historické centrum (v té době již městské části Karlových Varů) bohužel zaniklo.

 

Novým středem bytové zástavby se stalo středisko občanské vybavenosti Meteor s okolním navazujícím veřejným prostranstvím. Péče o něj v uplynulých desetiletích zaostávala, a tak zde máme zanedbaný, opuštěný prostor, který neláká k delšímu setrvání. Jeho obnovou by mohla započít postupná revitalizace celého tuhnického sídliště – tomu by ale měla předcházet alespoň rámcová vize rozvoje sídliště jako celku – ideálně územní studie celku nebo koncepční studie veřejných prostranství a zeleně.

 

A co tedy s tímto konkrétním prostranstvím? Navrhujeme daný prostor mezi Meteorem a bytovými domy vyčistit od nánosů doby, ponechat a vyzdvihnout kvality (v tomto případě velkorysá zeleň), vytvořit místa k sezení a hlavně kultivovanou a příjemnou příležitost k setkávání umožňující nejvyšší možnou variabilitu využití.

Náhled do dokumentu

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

Doporučení KAM KV° je ke stažení ZDE:

Aktuálně k tématu

Představení návrhu jednoduché revitalizace prostoru před Meteorem na Tuhnických sousedských slavnostech / 15. 8. 2021

V neděli 15. 8. proběhly tradiční Tuhnické sousedské slavnosti. Tentokrát se kromě divadla pro děti, mše svaté, promítání archivních snímků Tuhnic a dalších kulturních zážitků proběhla tentokrát prezentace návrhu KAM KV na jednoduchou revitalizaci prostoru u Meteoru. Děkujeme spolku Žijeme TUhnice z.s. za příležitost tento návrh představit.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

Ilustrační fotografie z Tuhnických sousedských slavností 2020 (Zdroj: FB Žijeme TUhnice)