Náměstí Dr. M. Horákové

Prostor v centru města, který se formoval do podoby náměstí již v 19. století, při tvorbě zastavovacích plánů starých Tuhnic. V 90. letech v prostoru náměstí vzniklo podzemní parkoviště a na povrchu pět oddělených pavilonů s občanskou vybaveností, které prostor dělí na několik částí – ze severní strany vymezují širokou ulici a z jižní strany prostor parku. Všechny tyto části mají ambici být příjemnými prostory v centru města, ale aby mohly dobře plnit svoji roli, potřebují provést revitalizaci, která je zatraktivní pro běžný život obyvatel.

Sídlo KAM KV°

Revitalizace našeho prvního působiště pavilonu D na náměstí Dr. M. Horákové je jedním z prvních fyzických projektů KAMu

 

Jedná se o komplex budov z počátku 90. let, některé objekty jsou prázdné a nevyužité náměstí Dr. M. Horákové je veřejným prostorem, kde z nějakého důvodu chybí městský život, naším záměrem je tento prostor oživit a udělat ho pro veřejnost atraktivnějším.

Aktuálně k tématu

Jedno z klíčových karlovarských veřejných prostranství, které historicky prošlo celou řadou proměn – od technického využití přes seřadiště armády, prostor na prvomájové průvody po snahu přetvoření v park má nyní velkou šanci stát se náměstím v pravém slova smyslu a být prostorem, kde se místní rádi setkávají, tráví spolu čas nebo přijdou jen tak posedět.

Pro význam prostor v kontextu města vnímáme jako ideální způsob nalezení jeho nejvhodnějšího řešení architektonickou soutěž. Po sběru dat, historických fotografií a participativní diskuzi s občany připravujeme zadání, které bude sloužit jako podklad.

Vedle optimalizace dopravního řešení prostoru je důležitým prvkem řešení dnes mrtvé centrální plochy a pavilonů, které ji obklopují. Cílem revitalizace je vytvořit z tohoto prostoru místo zejména pro místní obyvatele, kde je příjemné se setkávat a trávit spolu čas, dát si zde oběd, nebo jen tak posedět a relaxovat.

 

Brzy zveřejníme více informací.

Na akci Moje Milada proběhla diskuze o veřejném prostoru, jeho historii a o vztahu obyvatel k němu. KAM chystá zadání pro architektonickou studii revitalizace.

IMG_8830
IMG_8830

press to zoom
IMG_8860
IMG_8860

press to zoom
IMG_8930
IMG_8930

press to zoom
IMG_8830
IMG_8830

press to zoom
1/6
 

Zástupci firmy CALUMA, vlastníci a provozovatele pavilónových objektů a podzemního parkování na náměstí Dr. Milady Horákové v Karlových Varech, požádali KAM KV o návrh konceptu pro jednotně uspořádané reklamy rozličných nájemních provozů sídlících v pavilonech. Stávající živelná reklama negativně ovlivňuje vzhled a atmosféru nejen pavilónových objektů, ale i celek tohoto pro Karlovy Vary důležitého veřejného prostoru.

2018_09_06_VIZUAL NAMESTI DR HORAKOVE_m3

KAM KV se této výzvy ujal a aktivně podporuje iniciativu vlastníků záměr stávající objekty postupně zatraktivnit,

a přispět tak společně se zamýšlenou úpravou veřejného prostranství k oživení této pro centrum Karlových Varů významné lokality. Společně s designovým studiem PROTEBE live vypracoval ideový návrh jednotného uspořádání reklamy, který bude-li realizován, bude prvním krokem k vizuální revitalizaci tohoto důležitého veřejného prostoru.

2018_09_06_VIZUAL NAMESTI DR HORAKOVE_m4
2018_09_06_VIZUAL NAMESTI DR HORAKOVE_m5
2018_09_06_VIZUAL NAMESTI DR HORAKOVE_m6
2018_09_06_VIZUAL NAMESTI DR HORAKOVE_m7
2018_09_06_VIZUAL NAMESTI DR HORAKOVE_m8
2018_09_06_VIZUAL NAMESTI DR HORAKOVE_m9

Pavilóny jsou také nástupním a výstupním prostorem do podzemního parkoviště. KAM KV ilustruje na příkladech realizovaných obdobných projektů možnosti sanace a vizuálního faceliftu parkovacích prostorů. Aby byly moderní veřejné parkovací domy pro uživatele atraktivní, musí jejich prostory vyvolat u uživatelů pocit bezpečí a komfortu.

2018_09_06_VIZUAL NAMESTI DR HORAKOVE_m1

Vedle logického přístupu a funkčních a komfortních parametrů musí být přehledné, opticky přívětivé, světlé a musí mít jasně vymezené funkce, které umožní přirozenou orientaci. Tuto atmosféru je možné s relativně skromnými náklady realizovat vhodným osvětlením, koncepčním výběrem barev, povrchových materiálů a pochopitelného a logického orientačního systému.

2018_09_06_VIZUAL NAMESTI DR HORAKOVE_m1

KAM KV představuje několik referencí, které mohou být příkladem pro inspiraci při dalším postupu renovace podzemního parkoviště.   

2018_09_06_VIZUAL NAMESTI DR HORAKOVE_m1

KAM KV vítá vlastníky již započatou revitalizaci tohoto parkovacího zařízení, která přispěje k aktivnějšímu využívání parkovacího domu, a přispěje tak k odlehčení klidové dopravy v centru města.

Toto doporučení si ve formě PDF můžete stáhnout zde