Novým ředitelem Kanceláře architektury města Karlovy Vary byl jmenován Ing. arch. Karel Adamec

Rada města Karlovy Vary jmenovala ředitele Kanceláře architektury města - novým ředitelem Kanceláře architektury města Karlovy Vary byl jmenován Ing. arch. Karel Adamec.

 

Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči. Výběrová komise byla jmenována radou města 4. května 2021 ve složení (abecedně):

-          prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek – vedoucí atelieru Hájek, fakulta architektury, ČVUT v Praze

-          Ing. arch. Břetislav Kubíček – autorizovaný architekt Karlovy Vary

-          Ing. arch. Petr Lešek – autorizovaný architekt Praha, porotce ČKA pro architektonické a urbanistické soutěže

-          Ing. arch. Jiří Opl – autorizovaný architekt Plzeň

-          doc. Ing. arch. Boris Redčenkov – vedoucí ateliéru Redčenkov – Danda, fakulta architektury ČVUT v Praze

-          Ing. Daniel Riedl – vedoucí odboru rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary

-          Mgr. Tomáš Trtek – první náměstek primátorky města Karlovy Vary

-          Ing. arch. Jiří Zábran – autorizovaný architekt Třemošná, Plzeň

-          Ing. Arch. Václav Zůna – autorizovaný architekt Aš, porotce ČKA pro architektonické a urbanistické soutěže,

pověření od ČKA – problematika městských architektů

 

Uvedená komise doporučila radě města jmenovat vedoucím Kanceláře architektury města Karlovy Vary Ing. arch. Karla Adamce.

 

„Komisi přesvědčil jeho mladistvý drajv, představil zajímavé myšlenky, jakým způsobem kancelář architektury dále rozvíjet. Jeho nespornou výhodou bylo, že zná KAM KV zevnitř, dosud v KAMu pracoval jako zástupce ředitele a v po dobu výběrového řízení byl pověřen jeho řízením. Je také připraven plnit zvýšené nároky nejen na odborné, ale také na personální a provozní řízení kanceláře. V určené lhůtě musí také získat autorizaci,“ říká první náměstek primátorky a člen výběrové komise Tomáš Trtek.

 

„Zřizovatelem mi byla uložena povinnost získat co nejdříve autorizaci v oboru architektura, zkoušky budu skládat v nejbližším termínu letos na podzim letošního roku,“ uvedl nově jmenovaný ředitel Karel Adamec.

 

Jmenování ředitele Kanceláře architektury města Karlovy Vary nabylo účinnosti dnes, 9. června 2021.

Karel Adamec KAM KV

Zdroj: Tisková zpráva - Jan Kopál | Tiskový mluvčí | Magistrát města Karlovy Vary