Smuteční síň Rybáře

O stavbě krematoria se na Karlovarsku, resp. v obci Rybáře vedla jednání již ve 20. letech minulého. století. V roce 1933 byl vybrán a zrealizován návrh architekta Ericha Langhammera, o rok později byla dostavěna pohřební katolická kaple. V roce 2017 byl z důvodu technické poruchy kremační pece provoz budovy omezen čistě na konání smutečních obřadů a kremace je od té doby provozována v sousedních krematoriích, zejména v Hrušovanech u Chomutova. Je v řešení otázka jestli obnovit provoz krematoria v původní budově na Růžovém vrchu nebo postavit pro tyto účely budovu novu mimo obydlenou část města.

DSC_0060.JPG

Aktuálně k tématu

Doporučení KAM KV° pro rekonstrukci objektu obřadní síně v Rybářích a jejího přímého okolí / 7. 2019

KAM navrhuje revitalizaci areálu ve dvou realizačních fázích. V první fázi navrhuje odstranění dnes již prostorově

a stavebně-technicky nevyhovujícího zádveří a dílčí funkční úpravy půdorysné dispozice, úpravu interiéru a osvětlení obřadní síně a technického vybavení.

Celé doporučení najdete ZDE

vizoska_web.jpg
vizoska_web.jpg

Iniciujeme přípravu architektonické soutěže o návrh revitalizace smuteční síně v Karlových Varech - Rybářích / 3. 2019

Iniciujeme přípravu architektonické soutěže o návrh revitalizace smuteční síně. Jednalo by se o první architektonickou soutěž KAMu. Plánujeme vyhlásit užší jednofázovou projektovou soutěž o návrh revitalizace budovy krematoria a smuteční síně v Karlových Varech - Rybářích. 

Soutěž se po dohodě s vedením města nebude realizovat.

KAMjdeme° - 1. veřejné setkání s občany / 5. 11. 2018

Rybáře

Krematorium / obřadní síň

KAM KV° 5. listopadu v Rybářích odstartoval nový cyklus setkávání s obyvateli různých městských částí Karlových Varů. Jednou měsíčně v rámci tohoto cyklu vyjde KAM za Vámi, aby zjistil, jak se v dané lokalitě žije, co zde obyvatelům chybí a co pro ně může udělat.

titulek web2.jpg

Více informací o akci najdete

Blanka Dobešová: Přednáška o přírodním pohřebnictví / 16. 10. 2018

Jednu z účastnic workshopu, Blanku Dobešovou z organizace Ke kořenům, jsme pozvali na přednášku o přírodním pohřebnictví, která nám může rozšířit obzory v této oblasti.

Více informací o přednášce najdete

Mezioborový workshop odborníků na téma Umění se rozloučit / 16. 8. 2018

Ve čtvrtek 16. 8. 2018 proběhl mezioborový workshop odborníků na téma "umění se rozloučit", který definoval principy a zásady pro koncepční rekonstrukci obřadní síně, která bude zohledňovat vkus a potřeby lidí v 21. století.

DSC_0135.JPG

Více informací o workshopu najdete

 

Doporučení KAM KV° pro rekonstrukci objektu obřadní síně a okolí

Doporučení je ke stažení ZDE:

Náhled do dokumentu

Obřadní síň je významným veřejným prostorem celoměstského významu. Karlovarská obřadní síň ve spojení s funkcí krematoria má i po více než 90 letech provozu nadále regionální význam.

Rozhodnutí vedení města uvést zpět do provozu kremační pec podmiňuje navrátit také velmi zanedbanou budovu obřadní síně a její přímého okolí do důstojného stavu. I za předpokladu, bude-li v budoucnu technologie kremace vymístěna, zůstane funkce obřadní síně pro město nadále zachována, neboť bude i nadále součástí hřbitova s místy pro uložení urny. Vzhledem k investičním možnostem města navrhuje KAM KV revitalizaci areálu ve dvou realizačních fázích.

2019_06_12_OBŘADNÍ SÍŇ_Stránka_06.jpg
2019_06_12_OBŘADNÍ SÍŇ_Stránka_07.jpg

Výchozím bodem pro postupné revitalizace areálu je návrh a realizace rozšíření urnového háje od Správy lázeňských parků. KAM KV navrhuje tuto již započatou realizaci rozšířit i na předprostor vstupu (dnešního parkoviště) do areálu krematoria a hlavní přístupové cesty k obřadní síni.

Pro vlastní budovu obřadní síně navrhuje opravit urgentní stavebně-technické závady stávající budovy dle stavebního průzkumu zhotoveného od firmy BPO s. r. o. Ostrov.

2019_06_12_OBŘADNÍ SÍŇ_Stránka_08.jpg

KAM KV navrhuje v první fázi odstranění dnes již prostorově a stavebně-technicky nevyhovujícího zádveří a dílčí funkční úpravy půdorysné dispozice, úpravu interiéru a osvětlení obřadní síně a technického vybavení.

Analýza stávajícího stavu také prokázala, že vedle stavebně-technických a estetických závad stávající budova obřadní síně nesplňuje provozně-funkční požadavky z hlediska soudobých představ pro důstojný obřad a pracovního prostředí zaměstnanců.

2019_06_12_OBŘADNÍ SÍŇ_Stránka_09.jpg

KAM KV navrhuje tyto provozně-dispoziční a prostorové požadavky realizovat ve druhé fázi.

Navrhovaná opatření a principy jsou ilustrovány na následujících schématech.

2019_06_12_OBŘADNÍ SÍŇ_Stránka_10.jpg
2019_06_12_OBŘADNÍ SÍŇ_Stránka_11.jpg
2019_06_12_OBŘADNÍ SÍŇ_Stránka_12.jpg
2019_06_12_OBŘADNÍ SÍŇ_Stránka_13.jpg
2019_06_12_OBŘADNÍ SÍŇ_Stránka_14.jpg
2019_06_12_OBŘADNÍ SÍŇ_Stránka_15.jpg
2019_06_12_OBŘADNÍ SÍŇ_Stránka_16.jpg