Přednáška 

B. Arch. Peter Bednár / Jakub Cigler Architekti 

Až naprší a neuschne  

- lepší města pro nejistou budoucnost 

12. 2. 2020 v 18:00   |   KAM KV°

10 000 let historie architektury se dá shrnout jako snaha o to udržet dešťovou vodu venku. V posledních 20 letech se přidalo druhé téma -jak alespoň část dešťových srážek dostat dovnitř, či udržet na pozemku. Města jsou nejdůležitější lidský vynález, nejen pro jejich formálně-estetickou stránku, která ilustruje civilizační stupeň lidského vývoje, ale hlavně tím, že koncentrace lidí v jednom místě umožnila vynálezy všeho ostatního.

 

I aktivity jako zemědělství, či industriální výroba, tedy to co si dnes s lidskou krajinou dnes málokdy spojujeme, je výsledkem celé historie urbanizace a cíleného vytváření městské krajiny. Městské prostředí plné velkých budov a dopravní infrastruktury je nejen domovem čím dál většího procenta obyvatel u nás i ve světě, je zároveň i bojištěm, kde se zřejmě rozhodne o tom, jak si poradíme s nejistou budoucností.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Současný  systém  hospodaření  s dešťovou  vodou  je  drahý,  nedostatečně  chrání zdraví a majetek, zatěžuje infrastrukturu nadměrným množstvím znečištěné vody a hlavně neodstraňuje  příčinu  problému,  ale  řeší  jeho  následky  na  území  a  úkor někoho kdo problém nezpůsobil. Jak lépe naše města připravit?

Přednáška  je  shrnutím  patnáctiletého designově orientovaného výzkumu architekta Petera Bednára v navrhování lidských sídel v USA,  Holandsku  a  České  republice  a  má  za  cíl představit jiný pohled na hospodaření s dešťovou vodou v měřítku budov, pozemku, veřejných prostranství, čtvrtí, měst a krajiny.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Záznam z přednášky