Víme, KAM jdeme
Kancelář architektury města Karlovy Vary

2021

26 městských projektů >

Širší centrum

Stará vodárna

Ulice Kolmá

Karlovarská židle

ulice Varšavská

Divadelní korzo

Nebozízek

Becherplatz

Předprostor Meteoru

ulice Krymská

Vřídelní kolonáda

Předprostor kostela sv. Máří Magdalény

ZŠ Krušnohorská

Parkovací domy Kattenbeck 

Parkovací dům Galerie

Služebna městské policie

Koncepce parkovacích věží

Územní studie Okružní

Krajiny

Design manuál / Manuál ulice

Olšova vrata

Město bez kouře

Socha Karla IV.

Festivalový most

Infocentrum

Data o městě

24 akcí pro veřejnost >

1 zápis na Seznam UNESCO >

12 členů týmu >

Přejeme Vám všem krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2022! 

I tehdy budeme pro Vás společně s Vámi pracovat na nové vizi města Karlovy Vary.

pf22.jpg