Plynárenská lávka

Železobetonová lávka postavená v roce 1982, dnes sloužící jako pěší a cyklistická spojka čtvrtí Tuhnice a Rybáře. Technicky lávka dobře plní svůj účel, je ale žádoucí udržovat v esteticky přívětivé podobě jak samotnou lávku, tak její okolí a návaznosti na ostatní komunikace, aby byla tato lokalita příjemnou pěší spojkou městských částí a kultivovanou součástí území určeného pro volnočasové aktivity.

P1060043.JPG