Poděkování Petra Kroppa, zakládajícího ředitele KAM KV°

„Vážení kolegové, občané, kterým osud města Karlovy Vary není lhostejný, partneři KAM KV. 

 

Členové Rady města Karlovy Vary v čele s paní primátorkou v úterý 23. února 2021 rozhodli mou osobu odvolat z funkce ředitele Kanceláře architektury města Karlovy Vary. Odvolání z funkce ředitele KAM KV bude naplněno 28. února 2021. 

 

Od počátku svého působení v Karlových Varech se mi podařilo s podporou mimořádně motivovaných kolegů odborníků postupně budovat pro Karlovy Vary od nuly za velmi omezených prostředků odbornou profesionální organizaci, jejíž výstupy a doporučení jsou kvalifikovanou službou pro město a podporou pro rozhodování vedení města. Jsem hrdý, že se nám s kolegy podařilo během tří let existence KAM KV nastavit formát otevřeného a transparentního dialogu s karlovarskou veřejností, stali jsme se prostředníky v jednání města a soukromého sektoru ve věci architektury, urbanismu a vyhledávaným odborným partnerem pro instituce a další města Karlovarského kraje. Překvapivé rozhodnutí vedení města přichází v době, kdy rada města vyjádřila týmu KAM KV důvěru a pověřila jej koordinací a prací na klíčových projektech města, např. širší centrum, Divadelní korzo, stará vodárna, Vřídelní kolonáda, koncertní sál v Císařských lázních, Strategie KV 2040 a řada dalších, viz www.kamkv.cz/projekty .

 

Velmi jsem si vážil důvěry, která mi byla od města Karlovy Vary od března 2018 nabídnuta, vybudovat profesionální kreativní městkou instituci pro řešení otázek na poli architektury a urbanismu s koncepčním inovativním přístupem a společenským přesahem. Rozhodnutí rady města mého náhlého odvolání bez udání důvodu vnímám jako vyjádření nedůvěry k řízení a vedení Kanceláře architektury města Karlovy Vary.  Způsob a forma odvolání jsou z mého pohledu politováníhodné a v rozporu s důstojným a férovým dialogem.  

 

Děkuji všem, kteří se v uplynulých třech letech aktivně podíleli na vybudování profesionální instituce!

Děkuji všem členům Odborné rady KAM KV za fundované podněty a profesionální kritiku!

Děkuji externím odborným partnerům a architektům za plodnou spolupráci na konkrétních záměrech!

Děkuji za mimořádnou solidaritu a upřímná vyjádření kolegů architektů, odborné a kulturní veřejnosti a osvícené politické reprezentaci jako reakci na mé bezdůvodné odvolání z funkce ředitele!

Děkuji za ohlasy a uznání za odvedenou práci od občanské veřejnosti Karlových Varů, které si hluboce vážím!

 

Přeji kolegům a instituci KAM KV mnoho kreativní energie pro jeho další krok rozvoje, mnoho úspěšných a realizovaných projektů pro spokojené obyvatele a návštěvníky mimořádného města Karlovy Vary.

 

Zdravé a příjemné dny přeje  

 

Dipl. – Ing. Petr Kropp

Architekt – ředitel Kanceláře architektury města"

IMG_0427.JPG