Prodej, nezájem, devastace, demolice … a dál?

Demolice budovy policejního ředitelství, která se svou architektonickou a urbanistickou kvalitou a pohnutou historií nenahraditelně zapsala do obrazu města, se v posledních dnech stala veřejnou diskuzí. Bohužel je škoda, že se tomu stává až dnes.

Proč se vlna zájmu o dochovanou autentickou kulturní hodnotu nevzedmula v době, kdy se té tragédii – demolici dalšího moderního kulturního a architektonického dědictví našeho města mohlo osvíceným přístupem předejít a pomoct hledat důstojné řešení pro nové využití budovy?  

Při procházce ulicí I. P. Pavlova nemohla pozornému návštěvníkovi uniknout zakřivená fasáda budovy, která se vymykala výrazu okolních průčelí. Nebylo to pouze její výrazné zaoblení, které kopírovalo profil ulice, ale i její velmi dobře členěná funkcionalistická fasáda, která citlivě reagovala na své okolí. Není pochyb, že měřítko a kontura budovy byla inspirována klasickým členěním průčelí okolních budov. Předsunuté části průčelí po obou stranách budovy zvýrazňovaly symetrické vstupy a dotvářely mistrovsky celostní výtvarnou kompozici. Pozornému pozorovateli nemohlo také uniknout, že v posledních letech byla budova vědomě dlouhodobě vystavena otevřenými okenními otvory a odstraněním střešní krytiny nepřízni povětrnostních podmínek.

I KAM KV krátce po svém vzniku vyjádřil své stanovisko a upozornil na mimořádnou hodnotu budovy v Karlovarských radničních listech. Informace přišla obratem - „Prodáno soukromému majiteli a demoliční výměr (který vypracovala jedna z karlovarských projekčních kanceláří) je už vydán“ zněla tehdy odpověď.    

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

„Nejčistší příklad prvorepublikové moderny se strohým, navíc konkávně vydutým průčelím v Karlových Varech.“, jak uvádí historik architektury Lubomír Zeman ve své knize Průvodce architekturou Karlových Varů, bude tak jako jiných významných počinů stavební kultury Karlových Varů bez kvalifikované debaty o novém využití budovy z autentického obrazu města nenávratně odstraněn. A která z budov s mimořádnou architektonickou a kulturní hodnotou, kterou karlovarská veřejnost vnímá, až když je pozdě, bude další na řadě?

Že to jde i jinak, ukazuje aktuální příklad nového využití historické budovy bývalé Keramické školy. Budově je technokratickým přístupem atestováno použití neopravitelných tzv. hlinitanových betonů, což bylo důvodem zrušení památkové ochrany Ministerstvem kultury. Dům byl tak vydán na pospas spekulacím, které vyžadovaly jeho odstranění. Díky osvícenému postoji vlastníka Karlovarského kraje a iniciativě jeho Odboru regionálního  rozvoje s podporou KAM KV byly osloveny tři fundované architektonické kanceláře, které představily návrhy pro zachování budovy a jejího perspektivního využití pro významnou karlovarskou vzdělávací instituci včetně důvtipného vyřešení jejího nepříznivého technického stavu.  

Kvalitních a mimořádných budov nejen z meziválečného funkcionalistického období, ale i z toho poválečného a soudobého, které zpestřují a obohacují obraz města, mají Karlovy Vary poskrovnu. Je proto až zarážející, že dům, který byl nejenom mimořádným stavebním odkazem na kvalitní meziválečnou architekturu, ale i tichým svědkem politických a společenských přeměn uplynulých osmi dekád v centrální části památkové rezervace, byl ve městě, které se hlásí a opírá o světové kulturní hodnoty vědomě devastován pro demolici. Budeme mít sílu na mimořádný soudobý počin, jak zacelit další proluku v památkově chráněné lázeňské čtvrti, ale i v naší kulturní identitě?