Ing. arch. Jan Matoušek - PŘEDNÁŠKA O ANALÝZE MĚSTA

Jaké jsou jeho hodnoty, jaká je současná strategie Karlových Varů?

úterý 28. 8. 2018  |  18 hodin  |  KAM KV° 

Občan města Jan Matoušek z Fakulty architektury ČVUT představí část své diplomové práce. Sám pohlíží na město jako rodák i jako architekt-urbanista vnímající prostorové vazby, složitou historii i příležitosti hlavního města kraje.

 

Jak vypadá současné město? Kde jsou jeho rezervy?

Jsou Vary atraktivním městem pro žití? Je pro město důležité lázeňství? 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

KAM KV° začíná hledat vizi města. Popsání a zanalyzování současného stavu je důležitým startovním bodem.

Přijďte k aktuálnímu stavu města říct své a diskutujte s těmi, kteří hledají jeho hlavní teze.