Ing. arch. Jan Matoušek - PŘEDNÁŠKA O ANALÝZE MĚSTA

Jaké jsou jeho hodnoty, jaká je současná strategie Karlových Varů?

úterý 28. 8. 2018  |  18 hodin  |  KAM KV° 

Občan města Jan Matoušek z Fakulty architektury ČVUT představí část své diplomové práce. Sám pohlíží na město jako rodák i jako architekt-urbanista vnímající prostorové vazby, složitou historii i příležitosti hlavního města kraje.

 

Jak vypadá současné město? Kde jsou jeho rezervy?

Jsou Vary atraktivním městem pro žití? Je pro město důležité lázeňství? 

1/3

KAM KV° začíná hledat vizi města. Popsání a zanalyzování současného stavu je důležitým startovním bodem.

Přijďte k aktuálnímu stavu města říct své a diskutujte s těmi, kteří hledají jeho hlavní teze.