Předprostor hotelu Thermal

Jedna z nejvýraznějších dominant města, která je částí společnosti obdivovaná pro své architektonické kvality, částí odmítaná pro dobu svého vzniku a surový styl brutalistní architektury mezi šlehačkovými fasádami lázeňských domů. Soubor budov hotelu, bazénu, kinosálů a kongresových prostor, postavený pro potřeby mezinárodního filmového festivalu, byl realizován v letech 1967 až 1976 podle návrhu manželů Evy a Vladimíra Machoninových. Dnes patří mezi nejvýznamnější představitele brutalismu na našem území podobně jako je na území Velké Británie Národní královské divadlo v Londýně.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Komplex budov již od počátku nabízí reprezentativní prostory filmovému festivalu a v době jeho konání je středobodem společenského dění ve městě. Nedílnou součástí komplexu je dnes nevyužívaný venkovní bazén osazený ve svahu na skále s výhledem na město a v době svého provozu z části naplnění teplou vřídelní vodou, která umožnila jeho provoz i v zimním období. Díky těmto faktům  se za dobu své existence bazén nesmazatelně zapsal do srdcí obyvatel města a stal se vyhledávaným turistickým cílem. Od roku 2016 je v havarijním stavu a vedení hotelu hledá možnosti financování rekonstrukce a znovuuvedení do provozu.

Aktuálně k tématu

Karlovy Vary jsou obvykle vnímány jako malebné, romantické lázeňské město 19. a počátku 20. století. Vedle „šlehačkové" architektury zde však najdeme i řadu neprávem přehlížených realizací z šedesátých až osmdesátých let, které nedílně spoluutváří mozaikovitý charakter karlovarského centra.

​Procházka prof. Ing. arch. Petra Vorlíka, Ph.D. a Mgr. Jany Konůpkové Horváthové Ph.D. se nesoustředila jen na nejznámější díla - Thermal a Vřídlo - ale i na menší, méně nápadné intervence pozdního modernismu a na společenský kontext, ve kterém tato architektura vznikala.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Okolí Thermalu je potřeba navrátit původní kvalitu. Vzhledem ke strategické poloze v rámci struktury města má zlepšení kvality jeho bezprostředního okolí pro Vary vysoký význam. Leží přímo na průsečíku dvou center, proto má potenciál propojit dvě zdánlivě odlišná prostředí – lázeňské a městské a tři (až čtyři) roviny městského života: 1. lázeňství (turistika), 2. filmový festival, 3. běžný život.

Dobře provedená rekonstrukce modernistické architektury s citem pro detail a s ohledem na zachování původních kvalit architektury Machoninových společně s vytvořením kvalitní programové koncepce Thermalu jako kulturně společenského centra může Karlovy Vary povýšitv hledáčku širší veřejnosti i za hranicemi republiky a přilákat do města i do hotelu novou turistickou klientelu. Díky své velkorysosti a programovému zastřešení lze budovou Thermalu přinést atraktivní prostředí pro trávení volného času nejen turistů a lázeňských hostů, ale i místních.

Hotel Thermal je jedním z hlavních těžišť filmového festivalu. Zlepšení kvality jeho exteriérových prostor poskytne důstojné prostředí pro konání této mezinárodně sledované akce a nabídne lepší možnosti využití i pro další kulturní akce lokálního i regionálního významu, mezinárodního přesahu nebo kongresovou turistiku.

Okolí Thermalu je také jednou z důležitých částí lázeňské promenády. Zvýšením její vizuální a pobytové kvality a zlepšením podmínek pro pěší vznikne atraktivnější a zdravější prostředí pro lázeňské hosty. To zase pomůže ke zvýšení prestiže lázní jako celku.

(Zdroj: Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary)

thermal.jpg

Přednáška Felixe Torkara o SOSBrutalism - projektu Deutsches Architekturmuseum, na kterém spolupracuje. Zaměřil se na hotel Thermal a ukázal, jak se dá s brutalistickými budovami dnes zacházet.