Tvorba města

Karlovy Vary mají ambici řešit svůj rozvoj novým, moderním způsobem. Základními tématy KAM KV je budoucí vize města, územní plánování, detail o městě, veřejný prostor a sběr dat a informací o městě a jeho uživatelích. Tým Kanceláře architektury města Karlovy Vary společně v dialogu se samosprávou města a s jeho obyvateli bude pracovat na vytváření společné představy o obrazu města = vize jako celku v časovém výhledu do roku 2040.

Koncepční dlouhodobé projekty

Aktuální projekty