Prostor dolního nádraží

Táhlý prostor mezi městskou strukturou a nábřežím řeky Ohře, který byl v minulosti pokryt množstvím kolejových tratí vlakové dopravy, ale od jejich redukce na jednu trať lokální vlakové dopravy se uvolnil pro urbanizaci a znovupropojení města s řekou.

Na tento prostor byla vypracovaná řada architektonických studií majících za cíl ověřit různé možnosti urbanizace tohoto prostoru.

V současnosti probíhá jednání mezi společností Gamma Property, coby developerem se zájmem své pozemky zhodnotit výstavbou a městem, které musí stanovit podmínky a zároveň motivovat druhou stranu, aby tato výstavba probíhala v souladu s vizí jeho rozvoje.

V roce 2013 v architektonické soutěži na urbanizaci širšího centra někteří autoři pracovali s myšlenkou budovy dopravního terminálu tedy dopravního uzlu většiny hromadné dopravy v jednom místě. Tato myšlenka se setkala s úspěchem u tehdejšího vedení města a byly vytipovány tři lokality - prostor dolního nádraží, levý břeh Ohře a prostor před tržnicí, ve kterém se v současnosti křižují všechny linky městské hromadné dopravy s některými meziměstskými. Na realizaci budovy terminálu v tomto prostoru byla vypracovaná ověřovací studie od kanceláře Hangár, která měla za úkol prověřit smysluplnost této myšlenky. V současnosti je idea zbudování integrovaného dopravního terminálu včetně určení lokality podřízena právě zpracovávanému dopravnímu generelu.

Více o soutěži najdete

Aktuálně k tématu

Zadání studentům FA ČVUT / 11. 10. 2018

KAM navázal spolupráci s Fakultou architektury, konkrétně s ateliérem Redčenkov - Danda. Studenti tohoto ateliéru se přijeli 11. října podívat na lokality, které budou mít za úkol zpracovat v rámci svých semestrálních prací. Jednou lokalitou je Vřídelní kolonáda a její přímé okolí, tou druhou soutok řek Ohře a Teplé.

Více informací najdete

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

Pro odběr novinek a aktuálních akcí klikněte sem >

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018