Řeka Ohře

V původním smyslu byla řeka obecně zdrojem vody, energie a s tím spojené obživy řady obyvatel města, který umožnil, aby sídlo kolem ní vůbec mohlo vzniknout a růst. Postupem času s novými technologiemi byl význam řeky trochu odsunut s filozofií nadvlády člověka nad přírodou a k větší potřebě jejího znovuzapojení do struktury města dochází až v současné době. Současná společnost vnímá sama sebe více jako součást přírody než jako její protipól a jako taková se snaží chránit a využívat její ostatní části.

Dnes se oproti původnímu využití mění funkce řeky v prostředí města na primárně volnočasový prostor, který člověku nabízí trochu jiný druh energie, ale symbol vody coby životadárného prvku se takto opět navrací do města.

DSC_1377.JPG

Autor fotografie: Václav Grabovský

Jaký význam má řeka pro město?

Přečtěte si zajímavý příspěvek od Pavly Melkové

Aktuálně k tématu

Zadání studentům FA ČVUT / 11. 10. 2018

KAM navázal spolupráci s Fakultou architektury, konkrétně s ateliérem Redčenkov - Danda. Studenti tohoto ateliéru se přijeli 11. října podívat na lokality, které budou mít za úkol zpracovat v rámci svých semestrálních prací. Jednou lokalitou je Vřídelní kolonáda a její přímé okolí, tou druhou soutok řek Ohře a Teplé.

DSC_0110.JPG

Více informací najdete