Sady Karla IV.

studie revitalizace území

Lázeňské území Karlových Varů disponuje nejen architektonickými skvosty, ale i významnými parky. Dvořákovy a Smetanovy sady na jedné straně údolí a Sady Karla IV. zakončující hlavní lázeňské korzo. Původně zde stál městský pivovar, na jehož místě byla v roce 1895 postavena budova Císařských lázní a v té době byly provedeny i výsadby kolem budovy a úprava přilehlých sadů.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Současná druhová skladba zeleně je převážně zachovaná z doby vzniku parku a většina stromů je ve velmi špatném zdravotním stavu. Stromy mají sníženou fyziologickou vitalitu, viditelnou na stavu jejich olistění (barva, velikost, hustota), výrazné je prosychání větví.  Stromy mají řadu závažných defektů a zřetelné symptomy chřadnutí a jejich velká část má krátkodobou perspektivu setrvání na stanovišti.  I přes špatný stav stromů je důležité podpořit jejich zachování, pokud není jejich zdravotní stav nebezpečný.

Náhled do dokumentu

Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑
Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑

press to zoom
Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑
Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑

press to zoom
Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑
Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑

press to zoom
Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑
Náhled do dokumentu - celý je k vidění na odkazu výše ↑

press to zoom
1/7

Aktuálně k tématu

Příprava zadání pro návrh a revitalizaci / 10. 2020

Cílem aktuálně zpracovávané studie na revitalizaci území je obnova estetických a funkčních hodnot Sadů Karla IV. a sadových úprav okolo Císařských lázní.  V současnosti probíhá ve spolupráci vedení města, KAM KV° a dalších dotčených orgánů příprava analýz a podkladů pro návrh a následnou realizaci revitalizace Sadů Karla IV., kde budou definovány požadavky na provozní, estetické a jiné aspekty.

O vítězném návrhu jezdecké sochy ze soutěže pořádané karlovarským Rotary klubem diskutovali odborníci v oblasti architektury, urbanismu a teorie umění. Odborného workshopu se zúčastnil i autor vítězného návrhu sochař a pedagog Michal Gabriel. Diskutovalo se umístění soudobého výtvarného díla, jak naložit a kultivovaně postupovat se stávající plastikou panovníka v zamýšlené lokalitě Sadů Karla IV. a úpravy tohoto konkrétního veřejného prostoru. Z workshopu vzešly tři varianty umístění - Sady Karla IV., Divadelní náměstí a koncept tzv. přesouvání sochy po městě. To by iniciovalo obnovu veřejných prostranství, ve kterých by byla umístěna.

Více o projektu Jezdecká socha Karla IV. najdete ZDE