Socha Karla IV.

V lednu 2017 uspořádal Rotary Club Karlovy Vary v souvislosti s oslavou 700 let od narození Karla IV. výtvarnou soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované českému králi, římskému císaři a zakladateli města Karlovy Vary.

Ve spolupráci s autorem  a iniciátory bylo zvažováno cca 7 lokalit v lázeňské čtvrti, které KAM KV navrhl rozšířit o další dvě ve správním centru města za předpokladu, že navrhované lokality veřejných prostranství ve městě budou  plnohodnotně revitalizovány koncepčním přístupem, ve kterých se umělecké dílo stane jeho součástí a dotváří a kultivuje tak veřejný prostor.

Do soutěže došlo 13 návrhů od 12 výtvarníků. Odborná porota rozhodla návrh prof. akad. sochaře Michala Gabriela ocenit 1. cenou a doporučila návrh k realizaci. Podle názoru hodnotící komise tento návrh jednoznačně nejlépe splnil zadání a vyhověl požadavkům na umělecké dílo, které se může stát plnohodnotnou součástí intravilánu města. 

Aktuálně k tématu

O vítězném návrhu jezdecké sochy ze soutěže pořádané karlovarským Rotary klubem diskutovali odborníci v oblasti architektury, urbanismu a teorie umění. Odborného workshopu se zúčastnil i autor vítězného návrhu sochař a pedagog Michal Gabriel. Diskutovalo se umístění soudobého výtvarného díla, jak naložit a kultivovaně postupovat se stávající plastikou panovníka v zamýšlené lokalitě Sadů Karla IV. a úpravy tohoto konkrétního veřejného prostoru. Z workshopu vzešly tři varianty umístění - Sady Karla IV., Divadelní náměstí a koncept tzv. přesouvání sochy po městě. To by iniciovalo obnovu veřejných prostranství, ve kterých by byla umístěna.

Rotary Klub vidí příležitost v umístění jezdecké sochy v Sadech Karla IV. před Císařskými lázněmi, a to nejenom díky výsledkům dotazování občanů, ale také proto, že Karlovarský kraj započal rekonstrukci významné historické budovy a v této souvislosti bude i nutná revitalizace veřejných prostranství před budovou, jehož součástí by se nové soudobé umělecké dílo mohlo stát.

Návrh lokalit pro umístění sochy Karla IV. v Karlových Varech najdete ZDE

Více o projektu Jezdecká socha Karla IV. najdete ZDE

Zabýváme se architekturou a urbanismem, budoucí vizí města, územním plánováním a veřejným prostorem.
Náš tým se snaží být prostředníkem diskuze mezi odbornou veřejností, obyvateli města a politickou reprezentací.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Kontaktujte nás >

telefon kanceláře:  +420 353 151 480

telefon asistentka: +420 601 175 698 

e-mail: info@kamkv.cz

Najdete nás >

adresa: náměstí Dr. M. Horákové 2041,

361 20 Karlovy Vary

Pro odběr novinek a aktuálních akcí klikněte sem >

© Kancelář architektury města Karlovy Vary, p. o., 2018